Jak sprawdzać efektywność działań reklamowych?

Analizując, które kanały marketingowe generują największy zwrot z inwestycji.

„Klientem Medidesk jesteśmy od początku istnienia firmy. Mamy przyjemność pracować na narzędziu, które jest intuicyjne, przejrzyste, daje wiele możliwości dla pracowników oraz jest nieustannie polepszane. „

Jacek Kostrzewa

Prezes Kliniki Melitus

7-krotny
wzrost liczby połączeń przychodzących
23%
wzrost skuteczności umawiania wizyt

Klient

Klinika Melitus, to warszawska placówka medycyny i dermatologii estetycznej. Klinika z przedwojenną tradycją oraz historią. Jedną z największych zalet, która stanowi jednocześnie istotny element przewagi konkurencyjnej kliniki, jest doświadczony zespół lekarzy, którzy od wielu lat współpracują z placówką.

Klinika Melitus specjalizuje się w dermatologii estetycznej i Anti-Aging. Wykonuje zabiegi oraz udziela porad z zakresu chirurgii i chirurgii plastycznej, dermatologii, flebologii, urologii i kosmetologii.

Klinika zajmuje się leczeniem pacjentów z wykorzystaniem najnowocześniejszych osiągnięć medycyny, nieustannie inwestując w nowe technologie i szkolenia swojego zespołu. Do wykonywanych zabiegów stosując nowoczesne, sprawdzone i co najważniejsze bezpieczne preparaty.

Wyzwanie

Wraz z rozwojem i profesjonalizacją działań marketingowych oraz sprzedażowych, Klinika Melitus stanęła przed wyzwaniem związanym z dokładną analizą efektywności działań reklamowych oraz zapewnienia jeszcze wyższego standardu obsługi pacjentów.

Celem prezesa Kliniki Melitus, Pana Jacka Kostrzewy, było dokładne zweryfikowanie, które kanały marketingowe generowały placówce zwrot z inwestycji. Sprawdzenie, jak poszczególne działania reklamowe przekładały się na liczbę telefonów i umówionych wizyt. Dodatkowo dla Pana Jacka istotna była także analiza zainteresowania konkretnymi usługami i zabiegami, a następnie sprawdzenie jaki jest stosunek liczby kontaktów i zapytań, do liczby pacjentów.

Taką wiedzę pozwala placówkom na efektywne zmiany w ofercie oraz ewentualne zatrudnianie dodatkowych specjalistów działających w obszarach cieszących się największym zainteresowaniem klientów.

Współpracę z aplikacją Medidesk Klinika Melitus nawiązała na przełomie 2017/2018 roku.

Metoda

zastosowanie autorskiego systemu marketingowego uwzględniającego:
– stworzenie dedykowanych numerów telefonów w ramach kampanii Google Ads
– przygotowanie i wdrożenie kampanii marketingowych kierujących na strony Landing Pages

 

wdrożenie stron Landing Page

wdrożenie aplikacji Medidesk

Rozwiązania

Rozwiązaniem wyzwań stojących przed Kliniką Melitus było wprowadzenie systemu marketingowego opartego na funkcjach aplikacji Medidesk.

Celem dokładnej weryfikacji marketingowych źródeł kontaktu, eksperci Medidesk i MediaHealth stworzyli dedykowane strony lądowania tzw. Landing Pages. Każda z kilku stron LP poświęcona była innemu zakresowi usług oferowanych w placówce, konkretnym zabiegom, bądź problemom pacjentów (w tym m. LP medycyny estetycznej oraz LP dermatologii leczniczej i laserowej). Do każdej strony LP stworzony został także dedykowany numer telefonu, którego statystyki można śledzić w aplikacji Medidesk.

Prezes Kliniki Melitus, Pan Jacek Kostrzewa, dzięki naszym rozwiązaniom, już od samego rozpoczęcia działań z aplikacją Medidesk, mógł na bieżąco kontrolować ilość wydatków na reklamę i ich zwrot w postaci liczby umówionych wizyt oraz zapisanych pacjentów.

Łączna liczba wizyt w Klinice Melitus, umówiona na stronach landing pages w 2020 r.


Szczegółowa analiza zgłoszeń zarejestrowanych w aplikacji Medidesk wykazała, że blisko 37% ruchu na dedykowanych stronach LP generowali obecni klienci placówki. Nasi specjaliści wskazali, że w takiej sytuacji zasadne jest zastosowanie technik cross- i up-sellingowych w ramach bieżącej obsługi klientów kliniki, aby środki inwestowane w marketing nie przekładały się w tak dużym procencie na zyski generowane przez osoby będące już pacjentami Kliniki Melitus – aby marketing ukierunkowany był przede wszystkim na świeże kontakty.

Statystyki połączeń wykonanych przez obecnych pacjentów kliniki

Rezultaty

Dla Kliniki Melitus, jednym z pierwszych rezultatów wdrożonych działań była możliwość analizy połączeń przychodzących ze źródeł marketingowych. I tak, w styczniu 2020 r. ze źródeł marketingowych zarejestrowane zostały 24 połączenia, a we wrześniu 2020 r. już 190 połączeń.

Oznacza to 7-krotny wzrost liczby połączeń przychodzących z działań marketingowych, na przestrzeni 9 miesięcy

Liczba połączeń przychodzących ze źródeł marketingowych w styczniu 2020 roku

 

Liczba połączeń przychodzących ze źródeł marketingowych we wrześniu 2020 roku

Dzięki aplikacji Medidesk możliwe było także sprawdzenie, które kanały marketingowe generowały największy zwrot z inwestycji. W przypadku Kliniki Melitus były to stworzone przez nas strony Landing Pages, Facebook oraz portal ABC Zdrowie.

Łączna liczba połączeń w roku 2020 z podziałem na źródła

 

413 połączeń przychodzących w roku 2020 z nadanym tagiem LP oznacza, że 46% połączeń do placówki pochodziło ze stworzonych przez nas Landing Pages.

Liczba połączeń ze źródła marketing z tagiem LP

Liczby

Jak pokazują statystyki pochodzące z aplikacji Medidesk, w Klinice Melitus większość pacjentów kontaktuje się z placówką telefonicznie, niż korzystając z formularzy kontaktowych na stronie internetowej. Pokazuje to jak ważna jest dbałość o odbieralność połączeń telefonicznych i oddzwanialność na połączenia nieodebrane.

Dodatkowo, liczba zgłoszeń nieskutkujących umówieniem wizyty, a pochodzących z formularzy kontaktowych może sugerować, że pacjenci wypełniający formularz zgłoszeniowy jedynie chcieli uzyskać informację na temat danego zabiegu/usługi oferowanych w Klinice Melitus.

Skuteczność sprzedażowa zespołu rejestracji Kliniki Melitus w roku 2020, połączenia telefoniczne vs. formularze kontaktowe

W Klinice Melitus w okresie styczeń-sierpień 2020 zauważalny był wzrost skuteczności w umawianiu wizyt przez rejestrację placówki. W styczniu 2020 skuteczność ta wynosiła 13%, a w październiku już 37%. Połączenia odbierane przez rejestratorki w Klinice Melitus w sierpniu 2020 w jednym na trzy przypadkach kończyły się umówieniem wizyty.

Skuteczność umawiania wizyt w czasie na przestrzeni 2020

Warto także zwrócić uwagę na wzrost połączeń przychodzących w Klinice Melitus. Już po miesiącu działania na aplikacji Medidesk zauważalny był istotny wzrost współczynnika połączeń ze źródeł marketingowych (z 24 w styczniu 2020 do 81 we wrześniu 2020).

Wzrost połączeń przychodzących i współczynnika odebranych połączeń już po pierwszym miesiącu użytkowania aplikacji Medidesk


 

Zakończenie i podsumowanie

Klinika Melitus od momentu wdrożenia aplikacji Medidesk ma możliwość dokładnej analizy efektywności prowadzonych przez siebie działań reklamowych oraz weryfikacji, które kanały marketingowe generują placówce największy zwrot z inwestycji.

Placówka jest w stanie sprawdzić dokładną liczbę połączeń odebranych i nieodebranych oraz wizyt umówionych jak i nieumówionych. Przejrzyste statystyki w panelu managera Medidesk pozwalają mu zweryfikować skuteczność sprzedaży usług medycznych pracowników Kliniki Melitus oraz monitorować cały ruch telefoniczny w godzinach pracy placówki.

Z aplikacji Medidesk korzysta już ponad 550 placówek medycznych w całej Polsce.

Katarzyna Koślacz

Business Development Manager

  Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

   Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

    Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

     Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk