Jak zbudować jedno centrum dowodzenia ruchem pacjentów

mając cztery lokalizacje w całej Polsce?

"Dzięki wdrożeniu aplikacji Medidesk w naszych placówkach zyskaliśmy nie tylko większą ilość pacjentów, ale przede wszystkim usprawniliśmy komunikację i obsługę zgłoszeń telefonicznych."

dr n. med. Paweł Radwan

Prezes Zarządu Gameta Szpital

5 sek.
czas oczekiwania na rozmowę z rejestracją
300%
wzrost liczby połączeń przychodzących

Klient

Gameta to lider leczenia niepłodności w Polsce i największy ośrodek leczenia niepłodności w Europie. Sieć nowoczesnych placówek leczenia niepłodności, posiadająca swoje kliniki w czterech lokalizacjach w całej Polsce: w Rzgowie pod Łodzią, Warszawie, Gdyni i oraz w Regionalnym Parku Naukowo Technologicznym w Chęcinach (Kielce)

Założycielem ośrodka jest prof. Jerzy Radwan, członek zespołu odpowiedzialnego za narodziny pierwszego w Polsce dziecka poczętego dzięki metodzie in vitro.

Laboratoria ośrodków Gameta są wyposażone w najwyższej jakości sprzęt, który pozwala na zapewnienie kompleksowego leczenia pacjentów, od diagnostyki po ułożenie planu leczenia.

Wyzwanie

Gameta, to sieć ośrodków posiadająca cztery lokalizacje Polsce. Najbardziej oddalone od siebie kliniki działające w ramach sieci dzieli około 200-350 km. Największa placówka ma siedzibę pod Łodzią. Rodziło to szereg wyzwań komunikacyjnych, zarówno dla pacjentów, jak i pracowników.

Pierwszym wyzwaniem była mnogość oraz różnorodność centrali telefonicznych i operatorów obsługujących kliniki. Kolejne, to różne systemy medyczne na których pracowały placówki. Część pracy placówek opierała się na systemie przeglądarkowym, do którego dostęp jest możliwy z poziomu przeglądarki internetowej po uprzednim zalogowaniu, a część na systemie stacjonarnym, licencyjnym, z którego można było korzystać pracując tylko na wybranych stanowiskach w danej placówce.

Pierwsze wykonane przez ekspertów Medidesk “testy tajemniczego pacjenta” weryfikujące jakość pracy rejestracji ośrodków pokazały, że sprawnie funkcjonuje tylko jedna placówka – w Rzgowie. W pozostałych trzech zdiagnozowaliśmy problemy w postaci m.in. długiego czasu oczekiwania pacjentów na połączenie i braku kontaktu zwrotnego z pacjentami, którzy nie dodzwonili się do placówek.

Przykład problemu: Pacjent próbował dodzwonić się do placówki A, która posiadała trzy aparaty telefoniczne i dziesięć różnych numerów telefonów. Dzwoniąc na wszystkie wymienione aparaty telefoniczne, maksymalnie trzech pacjentów w jednej chwili było w stanie skutecznie dodzwonić się do placówki. Każdy kolejny “odbijał” się od sygnału zajętości. Pacjent pragnący umówić się na wizytę dzwonił kolejny raz – aż do skutku – utrudniając tym samym innym pacjentom możliwość zapisu do lekarza. Czas oczekiwania na połączenie z rejestracją wynosił wtedy nawet do 15 minut.

Zarząd placówki miał również świadomość niepochlebnych opinii w mediach społecznościowych, na temat problemów z połączeniem się z placówkami medycznymi sieci Gameta.

Specjaliści Medidesk, wspólnie z zarządem placówki, postawili cele rozwiązujące powyższe problemy, które dotyczyły:

– usprawnienia komunikacji pomiędzy placówką, a pacjentem oraz placówkami, a oddziałami,
– centralizacji wszystkich lokalizacji w zakresie ruch telefonicznego,
– redukcji kosztów związanych usługami operatorów internetowych i dostawców usług telefonicznych,
– uspójnienia technologicznego wszystkich lokalizacji,
– wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, w tym możliwości oddzwonienia na nieodebrane połączenia telefoniczne.

Metoda

Wdrożenie aplikacji Medidesk wraz z technologią VoIP

Wyznaczenie spójnych standardów pracy rejestracji

Rozwiązanie

Działania naprawcze rozpoczęliśmy od placówki wymagającej najpilniejszego wsparcia
i zmian, czyli Gdyni. Wraz z zarządem i kierownikami poszczególnych zespołów, zespół Medidesk zrealizował proces unifikacji numerów telefonów. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istniejące dotychczas numery, które należało przenieść do jednego operatora i przypisać je do jednego głównego numeru.

Eksperci Medidesk stworzyli call center w największej placówce w centrum Polski pod Łodzią . Wybrana rejestratorka została przeniesiona ze stanowiska recepcyjnego na stanowisko tylko do odbierania telefonów od dzwoniących pacjentów i do oddzwaniania na nieodebrane połączenia telefoniczne.

Proces połączenia telefonicznego z konkretną placówką odbywał się w następujący sposób: Dzwoniący pacjent do placówki w Gdyni, dodzwaniał się do rejestratorki obsługującej call center w głównej siedzibie. Była to osoba dedykowana tylko i wyłączenie do odbierania telefonów, udzielania informacji i zapisów pacjentów na wizyty, nie obsługiwała ona pacjentów na miejscu. Dzięki wdrożeniu aplikacji Medidesk, połączenia telefoniczne zaczęły się przypisywać i wyświetlać pod konkretnymi nazwami. Rejestrator jeszcze przed odebraniem połączenia telefonicznego wiedział, w które miejsce konkretnie chce się dodzwonić pacjent.

W momencie zajętości linii w call center, połączenie pacjenta z automatu było przekierowywane do lokalizacji docelowej w tym przypadku do Trójmiasta. Dzwoniący telefon bezpośrednio w Gdyni był dla rejestratorek obsługujących pacjentów na miejscu sygnałem, że dzwoniący telefon to pacjent, który nie dodzwonił się do call center i należy od niego połączenie odebrać w jak najszybszy możliwy sposób. Połączenia przechodziły na poszczególne aparaty telefoniczne w rejestracji do pierwszej wolnej osoby.

Wyznaczenie dedykowanej osoby do wyłącznej obsługi połączeń telefonicznych pozwoliło na sprawne realizowanie obowiązków rejestracyjnych pozostałym członkom zespołu w innych lokalizacjach, umożliwiło efektywne zarządzanie całym przychodzącym i wychodzącym ruchem telefonicznym, a także ograniczyło liczbę utraconych połączeń.

Dzięki wprowadzeniu telefonii internetowej VoIP do placówek zredukowaliśmy ilość kosztów ponoszonych dotychczas w ramach 4 różnych centrali telefonicznych i dostawców usług oraz scentralizowaliśmy usługi do jednego miejsca, z którym można się skontaktować w przypadku problemów technicznych bądź zmian konfiguracyjnych.

Uspójnienie centrali telefonicznych wszystkich placówek pozwoliło zarządowi Gamety na podgląd i analizę statystyk całego ruch telefonicznego w godzinach pracy rejestracji wszystkich lokalizacji, a także weryfikację skuteczności w sprzedaży usług medycznych swoich pracowników.

Rezultaty

Tak zwany “audyt tajemniczego pacjenta” wykonany przez specjalistów Medidesk przed rozpoczęciem współpracy wykazał, że tylko 15% wszystkich połączeń telefonicznych wykonywanych przez pacjentów do placówki w Gdyni jest odbieranych. W kwietniu 2019 roku liczba połączeń odebranych wynosiła 764.
Miesiąc po wdrożeniu telefonii VoIP, jak i oddelegowaniu jednej osoby do odbierania telefonów, liczba odebranych połączeń w maju 2019 roku wyniosła 5055. Oznacza to wzrost o 76 pkt. proc.

Liczba połączeń odebranych na przestrzeni kwietnia-maja 2019 r. przed i po wdrożeniu telefonii VoIP do pierwszej lokalizacji

 

Oddzwanianie na połączenia nieodebrane na przestrzeni marzec-maj 2019 r.

Przeprowadzone w pierwszej kolejności testy tajemniczego pacjenta, które miały na celu skontrolowanie jakości i efektywności pracy rejestracji pod kątem obsługi pacjenta i odbieralności połączeń telefonicznych wykazały, że na 28 nieodebranych połączeń telefonicznych, rejestracja pierwszej placówki wykonała tylko 2 próby oddzwonienia oznacza to, że tylko niecały 1% połączeń do oddzwonienia został wykonany.
Po wprowadzeniu telefonii VoIP do placówki, która rejestruje nieodebrane połączenia telefoniczne, pozwala je analizować i przede wszystkim oddzwaniać przy 718 połączeniach nieodebranych i rozłączeniach na zapowiedzi, rejestracja oddzwoniła na 64% z nich z czego 53% zakończyło się sukcesem – rozmową z potencjalnym pacjentem. Oznacza to, że placówka odzyskała 244 pacjentów.

Czas oczekiwania pacjenta na rozmowę z rejestracją na przestrzeni marzec-maj 2019 r.

Wykonane testy tajemniczego pacjenta wykazały również, że czas oczekiwania na odebranie połączenia telefonicznego przez rejestrację placówki w przypadku 23% wszystkich połączeń przychodzących wynosił ponad 2 minuty, a najdłuższe zarejestrowane oczekiwanie na połączenie to aż 16 minut. Wprowadzenie telefonii internetowej VoIP do placówki zmniejszyło czas oczekiwania na połączenie w przypadku ponad połowy połączeń 59% do 5 sek.

Połączenia przychodzące vs. liczba połączeń odebranych w okresie czerwiec-listopad 2019 r.

Dzięki zastosowaniu technologii VoIP i rozwiązania w postaci wydzielenia call center w głównej lokalizacji w czerwcu 2019 przy 2554 połączeniach przychodzących, odbieralność wyniosła 91% co oznacza, że 9 na 10 pacjentów dodzwoniło się do rejestracji placówki w pierwszej kolejności. Po wdrożeniu kolejnych lokalizacji i tym samym wzrostu natężenia wszystkich połączeń przychodzących do call center o prawie 300%, spadek odbieralności wyniósł tylko 4%, co w przypadku takiego wzrostu jest wynikiem bardzo dobrym.
Szkolenia przeprowadzone z ekspertami Medidesk dotyczące wprowadzenia dobrych standardów oddzwaniania do pacjentów oraz prowadzenia skutecznych i efektywnych rozmów z pacjentami przyniosły efekty w postaci zwiększenia liczby połączeń przychodzących o prawie 300% i jednocześnie spowodowały jedynie 4% spadek w odbieralności, co w przypadku takiego wzrostu jest wynikiem bardzo dobrym.

Podsumowanie

Wdrożenie zmian we wszystkich czterech lokalizacjach sieci Gameta trwało dokładnie dwanaście miesięcy. Ich efektem był przede wszystkim wzrost liczby połączeń odebranych przez rejestrację, jak i połączeń wykonywanych zwrotnie do pacjentów (tak zwana “oddzwanialność”). Wzrost ten przełożył się na umówione komercyjne wizyty w placówkach, a w efekcie na wzrost przychodów.

Z aplikacji Medidesk korzysta już ponad 550 placówek medycznych w całej Polsce.

Katarzyna Koślacz

Business Development Manager

  Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

   Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

    Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

     Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk