Odzyskaj czas i popraw jakość obsługi pacjentów

dzięki botom głosowym w placówce medycznej

Postanowiliśmy wdrożyć aplikację oraz boty głosowe Medidesk do naszej placówki, ponieważ chcieliśmy zapewnić naszym pacjentom obsługę na wyższym poziomie, niż inne publiczne ZOZ-y. Jesteśmy zdania, że wszyscy nasi pacjenci powinni być obsługiwani na najwyższym poziomie.

Aneta Pocheć

pełnomocnik dyrektora SZPZLO Praga-Północ ds. organizacji, marketingu i kontraktów medycznych

100%
odbieralność połączeń​ realizowanych przez bot​
23%
wzrost połączeń odebranych

Klient

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga-Północ to zakład z długoletnią historią, pod obecną nazwą placówka funkcjonuje w Warszawie od 1998 roku.  
Placówka świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym w zakresie stomatologii i psychiatrii. Zapewnia nocną i świąteczną opiekę zdrowotna, a także transport sanitarny, diagnostykę i promocję zdrowia. SZPZLO Praga-Północ jest klientem Medidesk od 2022 roku. 

Wyzwanie

W SZPZLO Praga-Północ złożonych jest 47 tysięcy deklaracji pacjentów potwierdzających wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. We wszystkich placówkach obejmujących 5 lokalizacji obsługiwanych jest 30.000 pacjentów i 4.000 połączeń dziennie. 

Mimo wielu sukcesów w zakresie działalności medycznej placówka SZPZLO Praga-Północ zauważała problem z zapewnieniem dobrych standardów obsługi pacjenta. Mierząc się między innymi ze skargami do Narodowego Funduszu Zdrowia związanymi z niemożnością dodzwonienia się pacjentów do placówek SZPZLO Praga-Północ. 

Niemniej jednak, mimo zatrudniania dodatkowych rejestratorek oraz szkoleń personelu w zakresie jakościowej obsługi pacjentów sytuacja nie ulegała poprawie w wystarczającym tempie, zgodnie z oczekiwaniami pacjentów i kierownictwa placówki. 

Metoda

Uruchomienie dwóch botów głosowych Medidesk

Wdrożenie aplikacji Medidesk

Rozwiązanie

Celem usprawnienia i zautomatyzowania wielu powtarzalnych procesów, które zabierały czas pracownikom rejestracji i tym samym uniemożliwiały sprawne zarządzani ruchem telefonicznym zarekomendowaliśmy wdrożenie do placówki aplikacji Medidesk oraz voicebotów głosowych Medidesk. 

Narzędzia wdrożone zostały w ramach bezpłatnego programu Medyczne Rewolucje składającego się z następujących etapów: 

– analizy pracy rejestracji oraz wykonania testu tajemniczego pacjenta
wdrożenia aplikacji Medidesk
– 
szkolenia rejestracji z efektywnej komunikacji i dobrych standardów obsługi pacjenta
– 
uruchomienia dwóch wirtualnych asystentów głosowych Medidesk. Profesjonalne boty głosowe od Medidesk to oprogramowanie wykorzystujące interfejs głosowy do bezpośredniej komunikacji z pacjentami. Połączenia pacjentów dzwoniących do rejestracji medycznej są automatycznie odbierane i obsługiwane przez wirtualnych konsultantów.
– opieki eksperta Medidesk przez 14 dni. 

Współpracę z placówka zaczęliśmy od wykonania testu tajemniczego pacjenta – elementu audytu pracy rejestracji. W ramach testów zweryfikowaliśmy jakość i efektywność pracy rejestratorów pod względem obsługi pacjenta.  

Specjaliści Medidesk w trakcie prac przygotowujących wdrożenie voicebotów do SZPZLO Praga-Północ opracowali scenariusze rozmów prowadzonych przez dwa boty w zakresie: zmiany lub odwołania terminu wizyty, jak również zamawiania recept. 

Efekty

W ciągu 7 dni od wdrożenia dwa boty głosowe obsłużyły 969 połączeń odciążając tym samym pracowników rejestracji i pozwalając im na sprawniejsze odbieranie wszystkich połączeń przychodzących z wykluczeniem tych dotyczących zmiany lub odwołania terminu wizyty oraz zamawiania recept. 

Statystyki połączeń odebranych przez voiceboty w dniach 1-9 września 2022 r. widoczne w panelu do zarządzania pracą bota Medidesk

Na początku Medycznych Rewolucji placówka odbierała połączenia telefoniczne na poziomie 71%, natomiast po wdrożeniu aplikacji wynik ten zwiększył się do poziomu 93%. 

Procent odebranych połączeń na początku programu Medyczne Rewolucje i po 14 dniach po wdrożeniu Medidesk 

Podsumowanie

Odciążenie rejestratorek w SZPZLO Praga-Północ zmotywowało cały zespół telefonicznej obsługi pacjenta do pracy na wyższych obrotach, dostarczając im zarazem sporo satysfakcji.  

Obecnie, dzięki voicebotom Medidesk w pełni automatycznie obsługiwana jest zmiana lub odwołanie terminu wizyty oraz zamawianie recept przez pacjentów. 

Jak dodaje pani Aneta Pocheć: “Razem z Medidesk osiągnęliśmy sukces. Państwowe placówki są daleko w tyle, a my możemy dążyć do bycia najlepszymi w branży.” 

Z aplikacji Medidesk korzysta już ponad 550 placówek medycznych w całej Polsce.

Katarzyna Koślacz

Business Development Manager

  Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

   Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

    Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

     Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk