Uzyskaj dotacje UE
na rozwój technologiczny placówki medycznej

Dowiedz się więcej

Odczułeś wyraźny spadek w przychodach po pandemii COVID-19? Skorzystaj z dotacji, które pozwolą na rozwinięcie działalności Twojej placówki i zabezpieczenie się na wypadek przyszłych kryzysów.

UWAGA: O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z województwa łódzkiego. Nabór wniosków trwa tylko do 28 września 2022 r.

w ramach działania
13.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw

TYLKO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

300

85

24

Warunki dofinansowania

tysięcy złotych

maksymalna
wartość projektu

procent

maksymalny
poziom dofinansowania

mln złotych

alokacja
w konkursie

Dla kogo?

Pomoc udzielana jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19 poprzez spadek przychodów o minimum 15%.

Zasady i cele dofinansowania

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup środków trwałych (sprzętów i urządzeń) oraz wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje), które posłużą do przeprowadzenia transformacji cyfrowej i ekologicznej przedsiębiorstwa.


Realizacja projektu ma przyczynić się do niwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie otrzymującym dotację oraz wzmocnienia odporności firmy na przyszłe kryzysy.


Preferowane są projekty zakładające inwestycje w technologie wykorzystujące technikę cyfrową i systemy informatyczne.


Ważne daty

Start naboru wniosków

7 września 2022 r.

Koniec naboru wniosków

28 września 2022 r.

Zakończenie projektu

30 września 2023 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Zakup maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze. Sprzęt ma służyć wzmocnieniu przedsiębiorstwa w kryzysach typu COVID-19.

Zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją. Nie dopuszcza się zakupu wyłącznie sprzętu informatycznego.

Wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej, których celem jest zmniejszenie strat energii, wody czy ciepła w działalności firmy (nie więcej niż 30% wartości projektu).

GŁÓWNY PRZEDMIOT FINANSOWANIA

UMÓW SIĘ
na bezpłatną konsultację
z naszym specjalistą

Zweryfikujemy, czy obszar, który chcesz usprawnić
w swojej placówce, ma szansę na otrzymanie dofinansowania w ramach działania
"13.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw"
oraz odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Dowiedz się więcej

Przykłady technologii w branży medycznej,
które kwalifikują się do dofinansowania w ramach programu

Aplikacja Medidesk

Nowoczesne rozwiązanie teleinformatyczne zwiększające efektywność biznesową placówki.

Platforma telemedyczna

System do telekonsultacji za pośrednictwem czatu internetowego, rozmowy wideo lub audio.

Telefonia VOiP

Technologia do realizacji połączeń telefoniczne za pośrednictwem sieci internetowej.

Voiceboty

Oprogramowanie do wykonywania i odbierania automatycznych połączeń telefonicznych.

SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
i wykorzystaj fundusze EU na zwiększenie konkurencyjności Twojej placówki


Dowiedz się więcej
 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
  O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, zarejestrowane nie później niż 1 stycznia 2019 r., dotknięte spadkiem przychodów w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. Minimalny spadek przychodów wyliczony w okresie: 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. w stosunku do 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r. wynosi 15 %.
 • Ile wynosi dofinansowanie?
  Maksymalny poziom dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowanych.
 • Jak pozyskać dofinansowanie?
  Skontaktuj się z nami, a my kompleksowo przeprowadzimy Cię przez cały proces pozyskania dofinansowania.
 • Do kiedy można zgłosić wniosek?
  Nabór wniosków trwa od 7 do 28 września 2022 r.
 • Na czym polega dofinansowanie usług nowych technologii i IT w ramach projektu?
  Na wdrożeniu przez MŚP technologii wykorzystujących technikę cyfrową i systemy informatyczne.
 • Co powinien zawierać zakres projektu?
  Zakres powinien uwzględniać korzyści w obszarze zmian technologicznych wdrożonych w placówce, które posłużą do przeprowadzenia transformacji cyfrowej i ekologicznej przedsiębiorstwa oraz wzmocnią placówkę w przygotowaniu na kryzys (np. COVID-19).
Dowiedz się więcej

Ważne informacje

Jak otrzymać dofinansowanie?

Skontaktuj się z nami, abyśmy wspólnie określili potrzeby Twojej placówki.

Na podstawie otrzymanych informacji wypełnimy wniosek i dokonamy formalności związanych ze złożeniem dokumentów.

Przekaż nam informacje niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Weryfikacja złożonego wniosku przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy Dz.U. 2020 poz. 374 oraz na podstawie Twojej działalności oznaczonej na podstawie PKD 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.

1

2

3

4

5

Po otrzymaniu dofinansowania rozliczymy za Ciebie projekt.

Dlaczego wybrać nas?

 • Zajmujemy się przygotowaniem wniosku i wszystkich dokumentów.
 • Zapewniamy usługi, które poprawią pracę placówki oraz zapewnią maksymalną liczbę punktów w ramach dotacji (technologie cyfrowe i systemy informatyczne).
 • Kompleksowo przeprowadzimy i rozliczymy projekt.

2,5


dotacji pozyskanych
z naszą pomocą dla placówek medycznych w 2021 r.

miliona złotych

Wojciech Lewandowski

Sales Team Manager


e-mail: wojciech.lewandowski@medidesk.com

tel: (22) 690 03 17

Chcesz poznać szczegółowe wymagania dotyczące podmiotów,
warunki dotacji oraz koszty minimalne?


Skontaktuj się z naszymi doradcami

Medidesk Sp. z o.o. | ul. Władysława Niegolewskiego 17 | 01-570 Warszawa
NIP: 701-065-95-20 | KRS: 0000659580
Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.

Katarzyna Koślacz

Business Development Manager


e-mail: katarzyna.koslacz@medidesk.com

tel: (22) 690 03 17