Porozmawiajmy i sprawdźmy,
w jaki sposób możemy Ci pomóc.

  • weryfikacja aktualnego przygotowania placówki
  • audyt aktualnych narzędzi do obsługi pacjentów
  • opracowanie najlepszego modelu obsługi pacjentów przez rejestrację
  • doradztwo w zakresie możliwości wprowadzenia telekonsultacji
  • planu pozyskiwania pacjentów na telekonsultacje
  • dobór efektywnych narzędzi marketingowych
  • rekomendacje zmian i planu działania

Bezpłatna analiza potrzeb z naszym ekspertem:

Medidesk Sp. z o.o. | ul. Władysława Niegolewskiego 17 | 01-570 Warszawa | NIP: 701-065-95-20
KRS: 0000659580 | Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.