Koronawirus - COVID-19

(22) 690 03 16

Praca placówek medycznych w okresie zagrożenia epidemicznego

Dowiedz się więcej

POZNAJ WSKAZÓWKI
zebrane przez ekspertów Medidesk

Czy jesteś managerem placówki i w związku z aktualną sytuacją masz poniższe problemy?

Twoi pracownicy lub współpracownicy nie znają procedur postępowania
w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-19?

Brakuje Ci rzetelnych instrukcji
i informacji, które możesz przekazać swoim pracownikom?

Pacjenci dzwonią do Ciebie z pytaniami dotyczącymi koronawirusa, a Twój personel nie wie jak reagować?

Jako eksperci pracujący na co dzień z placówkami medycznymi wychodzimy do Ciebie z pomocą. Sprawdź aktualne informacje, które ułatwią Twoją pracę!

Poznaj zalecenia GIS dla placówek medycznych, POZ i NZOZ

 • Wychodzisz z domu? Zasłoń usta i nos - szczegółowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia
 • od 01 kwietnia 2020 do odwołania zawieszona zostaje działalność usługodawców branży beauty, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta
 • zachęcaj pacjentów do punktualnego stawiania się na umówione wizyty i przychodzenia bez osób towarzyszących
 • podstawową formą udzielania świadczeń przez lekarzy ma być teleporada
 • każda poradnia powinna szeroko informować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni oraz o możliwości uzyskania teleporady
 • tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza
 • ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 powinna zostać przeprowadzona już na poziomie rejestracji
 • pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powinien telefonicznie przełożyć poradę w AOS na inny termin
 • lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta powinien mieć możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego
 • rejestracja powinna być tak zorganizowana, aby pacjent przebywał w odległości minimum 1 metr,
  a najlepiej 2 metry od pracownika
 • pracownicy rejestracji powinni promować dokonywanie płatności bezgotówkowych
 • placówka medyczna i pracownicy rejestracji powinni promować, w miarę możliwości, kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych (strona internetowa, media społecznościowe)
 • personel mający bliski kontakt z pacjentem bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej powinien zostać odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o wyniku testu pacjenta
 • w przypadku kontaktu z pacjentem spełniającym kryterium epidemiologiczne należy zapewnić personelowi maseczkę, rękawiczki i fartuch ochronny jednorazowy
 • personel powinien zostać przeszkolony w zakresie higieny i dezynfekcji
 • dezynfekcji należy poddawać klamki, blaty biurek i lady rejestracji kilka razy w ciągu dnia
 • zalecane jest wietrzenie pomieszczeń (kilkukrotnie w ciągu dnia)
 • rekomenduje się zlikwidowanie kącików zabaw dla dzieci, usunięcie gadżetów dla dzieci oraz innych zbędnych przedmiotów z poczekalni
 • placówka powinna zapewnić odpowiednią liczbę sztuk jednorazowej odzieży medycznej dla personelu oraz instruować personel w kwestii przestrzegania standardowych zasad higieny – przykład: dezynfekcja stetoskopów i innego drobnego sprzętu po każdym użyciu
 • zalecane jest mycie i dezynfekcja dłoni oraz zdjęcie biżuterii i zegarka w pracy (nic poniżej łokcia)
 • nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe; maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem

Co jeszcze możesz zrobić?

 • zachowaj spokój i nie ulegaj panice
 • zastanów się jak Twoje reakcje mogą wpłynąć na pacjentów i współpracowników
 • przekazuj pacjentom tylko rzetelne i sprawdzone informacje
 • staraj się uspokajać pacjentów (przykładowe sformułowania: “Wdrażamy już specjalne procedury, aby zapewnić ciągłość działania placówki", "W przypadku zachorowania szanse na wyleczenie są naprawdę duże")
 • śledź na bieżąco wszystkie wiarygodne źródła informacji na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i stronach rządowych
 • zamieść informacje na temat pracy, sposobów postępowania i działania placówki na stronie internetowej i w mediach społecznościowych
 • nagraj zapowiedź głosową z najważniejszymi informacjami dotyczącymi koronawirusa oraz możliwości uzyskania teleporad w placówce
 • skorzystaj z możliwości ustawienia przekierowania połączeń do lekarzy udzielających teleporad w placówce.

Źródła informacji na temat koronawirusa (COVID-19)

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: legislacja.gov.pl
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: legislacje.gov.pl
 • Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (15.04): serwis NFZ
 • Powszechna dostępność testów na obecność SARS-Cov-2 dla personelu medycznego (15.04): serwis NFZ
 • Obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz podsumowanie zasad bezpieczeństwa (09.04): serwis.gov.pl
 • Zalecenia dla personelu i kierowników podmiotów leczniczych: serwis.gov.pl
 • Komunikat dotyczący wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa (01.04): serwis gov.pl
 • Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (01.04): serwis gov.pl
 • Przykładowego wzoru umowy w sprawie usytuowania izolatorium opublikowany przez NFZ (31.03): serwis NFZ
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (31.03): serwis sejm.gov.p
 • Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przygotował zestaw konkretnych instrumentów finansowych, które zagwarantują placówkom medycznym stabilność w okresie epidemii COVID-19 (28.03): serwis NFZ
 • Powstają izolatoria. Pobyt w nich sfinansuje NFZ (27.03): serwis NFZ
 • Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna przekazywanie informacji o objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną w eWUŚ (25.03): serwis NFZ
 • Komunikat NFZ do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (24.03): serwis NFZ
 • Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (24.03): serwis NFZ
 • Nowe świadczenia finansowane przez NFZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (18.03): serwis NFZ
 • Komunikat ws. teleporad w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego (17.03): serwis NFZ
 • Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (17.03): serwis NFZ
 • Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla przedsiębiorców (17.03): serwis Biznes.gov.pl
 • Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej (14.03): serwis NFZ
 • Zarządzenie Prezesa NFZ ws. dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług umożliwiających udzielanie porad telemedycznych w POZ (12.03): serwis NFZ
 • Zmiana zarządzenia w sprawie finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa (12.03): serwis NFZ
 • Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania informatyzacji świadczeń udzielanych przez lekarza POZ (12.03): serwis NFZ
 • Informacje dot. teleporad w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (11.03.) serwis NFZ
 • Zalecenia dla przedsiębiorców (11.03): serwis Ministerstwa Zdrowia
 • Informacje dla rodziców (11.03): serwis Ministerstwa Zdrowia
 • Wsparcie dla przedsiębiorców (11.03): serwis Ministerstwa Zdrowia
 • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ (10.03): serwis NFZ
 • Zasady finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa (08.03): serwis NFZ
 • Informacje dla przedsiębiorców: serwis Ministerstwa Zdrowia

Dla managerów:

Dla managerów i pracowników rejestracji:

Jesteś klientem Medidesk

lub potrzebujesz wsparcia w swojej placówce medycznej?

Skorzystaj z naszej pomocy!

 • jak zorganizować pracę placówki medycznej w czasie trwającej pandemii?
 • jak przyjmować pacjentów w przypadku gdy lekarze i zespół rejestracji pracuje zdalnie?
 • jak postępować, aby uniknąć zawieszenia pracy placówki?
 • czy możliwe jest zaplanowanie pracy zdalnej dla rejestracji oraz lekarzy?
 • jak ustawić zapowiedź głosową mówiącą o zmianach organizacji pracy rejestracji?
 • jak przełączyć telefon stacjonarny (VoIP) z placówki medycznej do domu i odbierać połączenia nie będąc na terenie placówki?
 • jak włączyć dodatkowe numery telefonów dla lekarzy lub dodatkowe linie telefoniczne na teleporady?
 • jak uruchomić rozwiązania telemedyczne (videokonsultacje, chat online, teleporady) w swojej placówce?

Zastanawiasz się nad tym:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

O nas

Medidesk i Media Health to dwie marki działające w branży medycznej i beauty. Wspieramy właścicieli oraz managerów placówek w codziennym zarządzaniu podmiotów leczniczych, działaniach sprzedażowych oraz marketingowych. Z placówkami medycznymi i i branżą estetyczną współpracujemy od 2011 roku. Znamy ich potrzeby i problemy. Wiemy co zrobić, aby rozwijać ich pozycję na rynku, zwiększać dochody oraz liczbę pacjentów. Na podstawie zdiagnozowanych w branży problemów i wyzwań które obserwujemy, stworzyliśmy autorskie rozwiązanie - aplikację Medidesk.

aplikacja zwiększająca oraz poprawiająca efektywność biznesową placówki

agencja marketingowa specjalizująca się w marketingu medycznym

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Twoja placówka nadal może funkcjonować i realizować usługi medyczne.


Proponujemy rozwiązania polegające na uruchomieniu telekonsultacji w oparciu o aplikację Medidesk. Chcesz poznać szczegóły?


Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas

Zostaw nam kontakt do siebie

Potrzebujesz dodatkowego numeru telefonu? Dodatkowej linii telefonicznej na teleporady? Chcesz zmienić komunikat głosowy IVR w swojej placówce? Napisz do nas!

Medidesk Sp. z o.o. ul. Władysława Niegolewskiego 17,
01-570 Warszawa NIP: 701-065-95-20 KRS: 0000659580
Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.

Małgorzata Witek
Specjalista Działu Sukcesu Klienta


tel: (22) 690 03 16

e-mail: m.witek@medidesk.pl


Izabela Matysiak

Manager Sukcesu Klienta


tel: (22) 690 03 16

e-mail: i.matysiak@medidesk.pl


Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o plikach Cookies, kliknijwięcej.