Uzyskaj dotacje UE
na rozwój technologiczny placówki medycznej

Dowiedz się więcej

Odczułeś wyraźny spadek w przychodach w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku spowodowany pandemią? Skorzystaj z dotacji, które pozwolą na rozwinięcie działalności Twojej placówki.

UWAGA: Nabór wniosków tylko do 20 października 2021 r. lub do wyczerpania środków.

w ramach działania
6.2 - Bony na cyfryzację


60

minimalna
wartość projektu

300

85

110

Warunki dofinansowania

tysięcy złotych

tysięcy złotych

maksymalna
wartość projektu

procent

maksymalny
poziom dofinansowania

mln złotych

alokacja
w konkursie

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski. Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19*.

* Sprawdź szczegóły

Wymienione działalności gospodarcze opisane poniższymi numerami PKD mogą liczyć
na dodatkowe punkty podczas weryfikacji wniosku konkursowego:


86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D - Działalność paramedyczna

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Zasady i cele dofinansowania

Dofinansowanie usług nowych technologii i IT to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej, mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw stawiających na rozwój w kierunku cyfryzacji.


Celem programu jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19, jak również po ich ustaniu.


Dofinansowanie jest przyznawane dla projektów polegających na wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego procesu poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.


Warunkiem dofinansowania jest zakup usług programistycznych
lub/i zakupu oprogramowania gotowego
, w tym w formie licencji
(z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego w placówce medycznej.

Ważne daty

Ogłoszenie konkursu

6 września 2021 r.

Start naboru wniosków

20 września 2021 r.

Koniec naboru wniosków

20 października 2021 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie

GŁÓWNY PRZEDMIOT FINANSOWANIA

Środki trwałe

w tym maszyny i urządzenia

Usługi programistyczne

Zakup oprogramowania
w tym licencji

DODATKOWE PRZEDMIOTY FINANSOWANIA

Sprzęt komputerowy


Usługi doradcze

Usługi szkoleniowe


UMÓW SIĘ
na bezpłatną konsultację
z naszym specjalistą

Zweryfikujemy, czy obszar, który chcesz usprawnić
w swojej placówce, ma szansę na otrzymanie dofinansowania w ramach programu" Bony na cyfryzację"
oraz odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Dowiedz się więcej

Przykłady innowacji, które kwalifikują się
do dofinansowania w ramach programu

SPRZEDAŻ

 • narzędzia do wideo konsultacji
 • narzędzia do obsługi pacjentów przez chat
 • użycie botów opartych o sztuczną inteligencję w procesie rejestracji
 • systemy CRM i integracje systemów CRM z platformami e-commerce
 • platformy e-commerce
 • aplikacje mobilne do obsługi pacjentów

OBSŁUGA KLIENTA I MARKETING

 • bezpieczna komunikacja online
 • wsparcie AI w obsłudze pacjenta
 • bezpieczna i prosta wymiana dokumentów z pacjentami
 • systemy service desk
 • systemy do automatyzacji marketingu
 • narzędzia wspierające obsługę pacjenta online

ORGANIZACJA

 • cyfryzacja procesów współpracy między pracownikami w placówce
 • bezpieczna komunikacja w podmiotach ochrony zdrowia
 • digitalizacja procesów obsługi dokumentów
 • integracje miedzy systemami używanymi w placówkach medycznych

SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
i wykorzystaj fundusze EU na zwiększenie konkurencyjności Twojej placówki

Dowiedz się więcej

Jak otrzymać dofinansowanie na Medidesk?

Skontaktuj się z nami, abyśmy wspólnie określili potrzeby Twojej placówki.

Na podstawie otrzymanych informacji wypełnimy wniosek i dokonamy formalności związanych ze złożeniem dokumentów.

Przekaż nam informacje niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Weryfikacja złożonego wniosku przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy Dz.U. 2020 poz. 374 oraz na podstawie Twojej działalności oznaczonej na podstawie PKD 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.

1

2

3

4

5

Po otrzymaniu dofinansowania rozliczymy za Ciebie projekt.

Dlaczego wybrać nas?

 • Zajmujemy się przygotowaniem wniosku i wszystkich dokumentów.
 • Zapewniamy usługi innowacyjne, które poprawią pracę placówki oraz zapewnią maksymalną liczbę punktów w ramach dotacji (innowacje IT).
 • Kompleksowo przeprowadzimy i rozliczymy projekt.
 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
  O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Ile wynosi dofinansowanie?
  Maksymalny poziom dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowanych.
 • Jak pozyskać dofinansowanie?
  Skontaktuj się z nami, a my kompleksowo przeprowadzimy Cię przez cały proces pozyskania dofinansowania.
 • Do kiedy można zgłosić wniosek?
  20 września – 20 października 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji.
 • Na czym polega dofinansowanie usług nowych technologii i IT?
  Na wdrożeniu przez sektor MŚP innowacji procesowej tj. nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.
 • Co powinien zawierać zakres projektu?
  Zakres powinien uwzględniać korzyści w obszarze zmian funkcjonujących w podmiocie procesów. Korzyści te mogą się odnosić do samego podmiotu, jego pracowników lub odbiorców (pacjentów). Realizacja projektu może usprawnić, uzupełnić już toczące się procesy lub spowodować zmianę strategii placówki medycznej.
Dowiedz się więcej

Ważne informacje

Co zyskasz wdrażając Medidesk
w ramach dofinansowania

 • wdrożenie nowego oprogramowania i pierwszy krok w kierunku transformacji cyfrowej,
 • narzędzie, dzięki któremu zwiększysz innowacyjność i konkurencyjność swojej placówki,
 • zredukujesz koszty i zoptymalizujesz wydajność pracy swojego podmiotu,
 • poznasz istotne statystyki i mierniki związane z rozwojem swojej placówki
 • wdrożysz proste, ale skuteczne metody zwiększające przychody swojej placówki,
 • poprawisz efektywność obsługi pacjenta,
 • zabezpieczysz się w razie nieprzewidzianych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19.

a ponadto otrzymasz

Medidesk/VoIP
+ telemedycyna lub Medibot

Innowacyjną usługę IT

Inne
usługi

np. szkolenia dla zespołów, strona www

Sprzęt elektroniczny

Inne usługi
i sprzęt

niezbędny do
świadczenia nowych usług

po ustaleniu
z naszym ekspertem

Zaufali nam

+ 450 pozostałych podmiotów na terenie kraju

Chcesz wiedzieć więcej?

Wojciech Lewandowski

Sales Team Manager


e-mail: wojciech.lewandowski@medidesk.com

tel: (22) 690 03 17

Chcesz poznać szczegółowe wymagania dotyczące podmiotów,
warunki dotacji oraz koszty minimalne?


Skontaktuj się z naszymi doradcami

Medidesk Sp. z o.o. | ul. Władysława Niegolewskiego 17 | 01-570 Warszawa
NIP: 701-065-95-20 | KRS: 0000659580
Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.

Katarzyna Koślacz

Business Development Manager


e-mail: katarzyna.koslacz@medidesk.com

tel: (22) 690 03 17