Skuteczna strona sprzedażowa (Landing Page) usług medycznych.

Online

środa 05.08.2020
godz. 11:00 - 12:00

Bezpłatnie

Zapisz się na webinar

Zakres tematyczny webinaru:

  • Czym jest Landing Page?
  • Jaka jest różnica pomiędzy Landingiem, a stroną firmową placówki medycznej?
  • Najważniejsze elementy Landing Page.
  • Dlaczego warto wykorzystywać Landing Pages w kampaniach marketingowych?
  • Gdzie i jak można wykorzystać Landing Pages?
  • Case studies: przykłady Landing Pages placówek medycznych wraz z omówieniem.

Prowadzący

Łukasz Grzanek

Specjalista ds. marketingu

on-line Medidesk

Medidesk Sp. z o.o. | ul. Swarzewska 51 | 01-821 Warszawa
NIP: 701-065-95-20 | KRS: 0000659580
Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.