Obsługuj pacjentów przez telefon z wykorzystaniem MediBota - Twojej Wirtualnej Rejestratorki

  • Pomaga obsłużyć ruch telefoniczny w Twojej placówce
  • Usprawnia kontakt z placówką medyczną dla pacjentów
  • Automatyzuje i przyspiesza obsługę pacjenta
Sprawdź, jak może Ci pomóc

Profesjonalny bot głosowy od Medidesk dla Twojej placówki medycznej

Dostępność 24/7

ciągłość dostępu do obsługi dla pacjentów

Obsługa wielu rozmów jednocześnie

Obsługa połączeń przychodzących
i wychodzących

Jednolity standard obsługi pacjenta w Twojej placówce medycznej

Rozwiązaniem na obsługę zwiększonego ruchu telefonicznego w Twojej placówce jest MediBot - sprawdź jak może Ci pomóc

WYZWANIA PRZED KTÓRYMI STOJĄ PLACÓWKI MEDYCZNE

Oprogramowanie MediBot wykorzystuje interfejs głosowy do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych zgodnie z wyznaczonym harmonogramem oraz scenariuszem rozmowy.


Przetestuj naszego MediBota w przykładowych scenariuszach:

1. Rejestracja na szczepienie p. COVID-19

Dowiedz się więcej

2. Zamówienie recepty

3. Potwierdzenie umówionej wizyty

Zwiększ liczbę obsługiwanych pacjentów

Przyspiesz obsługę
i realizuj założone cele

PROFESJONALNA OBSŁUGA TELEFONICZNA PRZEZ MEDIBOTA

MediBot w placówce - zastosowanie

Zapis na szczepienia przeciw COVID-19

Telefoniczne potwierdzania wizyt

Zamawianie recept

MediBot do kompleksowej obsługi polegającej na przeprowadzeniu pacjenta przez cały proces rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19. W trakcie przeprowadzanej rozmowy bot, zbierze od pacjenta dane takie jak: PESEL, imię i nazwisko i numer telefonu. Dodatkowo głosowy asystent umożliwia zapisanie na szczepienie więcej niż jednej osoby.

Skonfigurowany MediBot głosowy, który dzwoni do pacjentów, aby potwierdzić wizytę u lekarza przeprowadzając rozmowę wg. ustalonego skryptu z zapewnieniem integracji komunikacyjnej umożliwiającej przekierowanie rozmowy na rejestrację, gdy pacjent nie potwierdza wizyty i chciałby umówić się na inny termin.

Skonfigurowany MediBot głosowy, który przyjmuje od pacjentów zamówienia na recepty przeprowadzając rozmowę wg. ustalonego skryptu. Pacjent chcący przedłużyć swoją receptę przeprowadza rozmowę z botem podając nazwy leków, ilość substancji czynnej oraz swoje dane, a po zatwierdzeniu przez lekarza podanych informacji otrzymuje e-receptę.

Informowanie o zbliżającej się teleporadzie

Akcje promocyjne/sprzedażowe

MediBot głosowy wykonujący na kilka minut przed wizytą połączenie telefoniczne do pacjenta informujące o zbliżającej się wizycie oraz w celu poinformowania pacjenta, że wizyta będzie rejestrowana. Pacjent zobligowany będzie do potwierdzenia faktu, że rozmowa będzie nagrywana.

MediBot wykonujący połączenia telefoniczne do wybranej listy kontaktów z informacją o prowadzonych akcjach promocyjnych/ sprzedażowych. W momencie zainteresowania daną akcją pacjent przekierowany zostaje do rejestracji w celu udzielenia szczegółowych informacji bądź połączenie zostaje zakończone. Bot po obdzwonieniu kontaktów przygotowuje listę osób zainteresowanych oraz nie będących zainteresowanymi.

Ankiety COVID-19

MediBot wykonujący połączenie telefoniczne do pacjenta przed jego wizytą stacjonarną w placówce w celu przeprowadzenia ankiety COVID’owej. Bot może uzyskać informacje dotyczące m.in kaszlu, bólu głowy (innych objawów), możliwości kontaktu z osobą zarażoną bądź przebywania na kwarantannie.

Możliwość odebrania wyników badań

Przygotowanie do badań

MediBot wykonujący połączenie telefoniczne z informacją o możliwości odebrania wyników badań przez pacjenta.

MediBot wykonujący połączenie telefoniczne do pacjenta na kilka dni przed planowanym zabiegiem informujący o tym, jak należy przygotować się do badania, co należy ze sobą zabrać itp.

MedBot wykonujący połączenia telefoniczne do wybranej listy kontaktów z informacją dotyczącą ostatniej wizyty/badania i powiadamiający o zapisaniu się na wizytę kolejną.

Badania okresowe

Bot głosowy może być pierwszym kontaktem pacjenta, gdy zauważy u siebie niepokojące objawy. Po wywiadzie bot może zasugerować konkretne działania bądź umówienie się ze specjalistą.

Symptom checker

MediBot wykonujący połączenie telefoniczne do pacjenta, informujące o odwołaniu zaplanowanej wizyty oraz powiadamiające o kontakcie ze strony rejestracji w celu przełożenia wizyty.

Informowanie o odwołaniu wizyty

CO ZYSKUJESZ

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

Łatwość wdrożenia i integracji

uruchom proces obsługi pacjenta w kilka dni i zyskaj skuteczne narzędzie

Optymalizację kosztów

boty są w stanie wykonywać nawet do 70% obowiązków pracownika rejestracji medycznej

Przewagę konkurencyjną

wdrażając MediBota głosowego dołączasz do innowacyjnych placówek na rynku

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz wsparcia MediBota od Medidesk?


Skontaktuj się z nami przez formularz i skorzystaj z BEZPŁATNEGO audytu pracy rejestracji, aby poznać faktyczny stan działania Twojej placówki już dziś!

CZY JA TEGO POTRZEBUJĘ?

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Nasi Klienci korzystający z MediBota - Wirtualnej Rejestratorki

Dowiedz się więcej - skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz

Medidesk Sp. z o.o. | ul. Władysława Niegolewskiego 17 | 01-570 Warszawa
NIP: 701-065-95-20 | KRS: 0000659580
Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.