Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Dla Managera

Sięgnij po dotację. Dofinansowanie na inwestycje i nowe technologie dla podmiotów medycznych

Sięgnij po dotację. Dofinansowanie na inwestycje i nowe technologie dla podmiotów medycznych

W perspektywie 6 lat Polska otrzyma potężny zastrzyk środków z budżetu funduszy UE. To oznacza możliwość otrzymania nowych dotacji dla firm i instytucji. Przewidziane są dofinansowania dla podmiotów ochrony zdrowia. Podczas V Konferencji AMOZ opowiedziała o nich Karolina Koseska-Mikołajuk – Ekspert ds. funduszy unijnych Letinn Consulting. Zarządzasz biznesem medycznym? Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie.

Fundusze europejskie dla ochrony zdrowia na lata 2021-2027

W ramach Polityki Spójności realizowanej we wszystkich państwach członkowskich i regionach UE Polska otrzyma 72,2 mld euro. Do tego dochodzi 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie w przestrzeni najbliższych lat otrzymamy 76 mld euro, z których część niewątpliwie trafi na konta firm i instytucji medycznych. Polityka Spójności obejmuje fundusze europejskie wspierające różne gałęzie rozwoju. Środki z nich zostaną podzielone w ramach programów krajowych i regionalnych. Podmioty medyczne powinny zwrócić szczególną uwagę na:

 • FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (program wspierający m.in. projekty z zakresu profilaktyki zdrowia, wsparcia zdrowia psychicznego, rozwoju niepublicznych usług medycznych),
 • FENG – Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki (program wspierający rozwój innowacji i projektów badawczo-rozwojowych),
 • FEnIKS – Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (program wspierający inwestycje, które mają przyczynić się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu – np. termomodernizacja budynku, korzystanie z odnawialnych źródeł energii),
 • FEPW – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (program, który skupia się na zwiększeniu potencjału regionu, w jego ramach znajdzie się m.in. wdrażanie innowacji czy wykorzystanie potencjału uzdrowisk),
 • Programy regionalne (lokalne programy wsparcia rozwoju regionu).

Zarządzasz biznesem medycznym? Ważne informacje na temat Funduszy Europejskich znajdziesz na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl

Na co można pozyskać dotacje?

W praktyce środki z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 można wykorzystać na wiele sposobów – od profilaktyki i badań naukowych, po poprawę infrastruktury i używanej technologii. Dla placówek medycznych dotacje mogą oznaczać realną szansę na rozwój kluczowych przedsięwzięć lub podniesienie poziomu usług. Trzeba jednak znaleźć odpowiedni program i spełnić jego wymogi. Wśród celów polityki spójności w zakresie ochrony zdrowia znalazły się obszary takie jak dostępność i jakość usług zdrowotnych, deinstytucjonalizacja usług, rozwój kompetencji personelu medycznego, a także wspieranie zdrowego stylu życia. Dofinansowanie mogą zatem uzyskać inwestycje z zakresu:

 • profilaktyki i wykrywania problemów zdrowotnych,
 • edukacji zdrowotnej,
 • cyfryzacji usług medycznych (np. telemedycyna, telerehabilitacja),
 • rozwoju infrastruktury zdrowia,
 • projekty badawczo-rozwojowe.

Dotacje UE dla podmiotów ochrony zdrowia

Na co zwrócić uwagę, przygotowując wniosek o dotację?

W ramach środków na lata 2021-2027 placówki medyczne mogą uzyskać dofinansowanie bardzo różnych projektów. Zarządzanie biznesem medycznym to m.in. pozyskiwanie takich funduszy i nadzór nad ich mądrym wykorzystaniem. Trzeba je jednak najpierw otrzymać. Warto pamiętać, że nie każda dotacja jest skierowana do każdego rodzaju działalności – nawet w ramach tej samej branży. Zanim złożymy wniosek, warto dobrze prześledzić wymagania, limity, ograniczenia, także terminy. Możemy je sprawdzić, korzystając z oficjalnej wyszukiwarki na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Z reguły nabory są ogłaszane z wyprzedzeniem. Przed zgłoszeniem wniosku dobrze śledzić informacje na stronie internetowej oraz newslettery instytucji, które je organizują. Często organizowane są również szkolenia oraz spotkania, podczas których można dowiedzieć się więcej i rozwiać ewentualne wątpliwości.

Przed złożeniem wniosku o dotację, należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • kryteria dostępu (wielkość, dochód, rodzaj firmy/instytucji, sektor działalności, a także wartość projektu),
 • odpowiednie wyznaczenie przeznaczenia środków (dobrze zdefiniowane cele i wydatki, odpowiednio określona grupa docelowa projektu),
 • kwalifikację wcześniej poniesionych wydatków,
 • doświadczenie placówki w danym temacie, szanse i zagrożenia powodzenia projektu,
 • warianty finansowania,
 • odpowiednio opisane etapy realizowania przedsięwzięcia,
 • możliwości nawiązywania partnerstwa/współpracy,
 • okres trwania projektu oraz jego finansowania,
 • kryteria formalne (forma, czas i miejsce złożenia wniosku).

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

  Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

   Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk