Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Dla Managera

Badanie kompetencji zespołów rejestracji

Badanie kompetencji zespołów rejestracji

Jako ludzie, bardzo się od siebie różnimy. Wiąże się to jednak z faktem, że w poszczególnych sytuacjach dwie osoby mogą zachowywać się zupełnie inaczej. Budując zgrany, sprawnie funkcjonujący zespół pracowników podmiotu leczniczego, warto dobrze poznać osoby, wchodzące w jego skład. Znajomość cech osobowości każdego z członków zespołu pozwoli w lepszy sposób rozdzielać obowiązki i wyznaczać osoby o konkretnych predyspozycjach do danych obowiązków, umożliwiając im wykorzystywanie w pracy swoich mocnych stron, unikając wystawiania ich na sytuacje potęgujące stres czy też kłopotliwe. Oznacza to w praktyce, że przydzielanie poszczególnych ról zespołowych powinno odbywać się według starannie dobranego klucza, a nie – jak to niekiedy ma miejsce – na podstawie stażu pracy poszczególnych osób.

Role zespołowe a wewnętrzne wartości i motywacje pracowników

Przydzielając role poszczególnym członkom zespołu, warto uczynić to na podstawie predyspozycji, a zarazem wartości, jakimi kierują się poszczególne osoby. By lepiej poznać każdego z pracowników, część menedżerów decyduje się na przeprowadzenie wśród wszystkich zatrudnionych osób testów osobowości lub testów kompetencji. Może tego dokonać już na etapie procesu rekrutacyjnego, przydzielając poszczególnym kandydatom zadania do wykonania lub odpowiednie testy.

Warto również wykonać takie testy osobowości wśród osób już zatrudnionych, by w efekcie każdej z nich dać szansę na wykorzystanie swoich możliwości i umiejętności w czasie pracy. Warto przy tym pamiętać, że rola nie jest równoznaczna stanowisku. Przykładowo, nawet na stanowisku rejestratora możemy natrafić na osobę, która ma predyspozycje do bycia liderem, bądź też na pracownika, który lubi działać zadaniowo. Dzięki takim narzędziom, jak bezpłatny kwestionariusz „Moja rola w grupie” M. Belbina możemy zobaczyć, jaka rola danej osobie najłatwiej przychodzi na dany stanowisku czy w danej grupie zawodowej. Posiadając taką wiedzę, można choćby o wiele lepiej wybrać spośród obecnych pracowników osobę, która doskonale sprawdzi się na stanowisku menedżerskim – wbrew pozorom to nie powinna być osoba, która najdłużej pracuje, ale ta, która ma najlepsze predyspozycje do pracy w grupie.

Innym darmowym rozwiązaniem, które warto wykorzystać wśród personelu, jest test 16Personalities. Dzieli on ludzi na 16 osobowości, które łączą się w cztery podstawowe grupy: analityków, dyplomatów, strażników i odkrywców. Nazwy mogą dziwić, ale poszczególne typy osobowości wskazują na to, do jakiego rodzaju myślenia jest danej osobie bliżej. Wśród innych narzędzi warto sprawdzić takie rozwiązania, jak DISC D3, Reiss Motivation Profile, model FRIS, test Hartmana, Insights Discovery, SPOCO czy też talenty według Gallupa.

Styl komunikacji i działania pracowników a efektywność

Sami po sobie doskonale wiemy, że niektóre rodzaje zadań wykonujemy z większą ochotą, innych zaś wolelibyśmy unikać jak ognia. Podobnie sytuacja ma się w przypadku stylów komunikacji – niektórzy preferują kontakt osobisty z innymi ludźmi, inni tymczasem wolą zadzwonić lub ograniczyć się do wymiany informacji drogą mailową czy SMS-ową. Także poszczególni pracownicy w danej placówce medycznej mają swoje preferencje oraz sytuacje, które sprawiają, że czują się mniej lub bardziej komfortowo – a tym samym pracują mniej lub bardziej efektywnie.

Orientując się, jakie zachowania są dla poszczególnych osób stresujące, czy też jaki styl działania jest dla nich najbardziej odpowiedni, menedżer podmiotu leczniczego ma możliwość dokonania ewentualnych roszad na stanowiskach, pozytywnie wpływając na funkcjonowanie całego zespołu. Pozwala mu to również dopasować się do oczekiwań poszczególnych osób, które lubią pracę stricte zadaniową bądź mają potrzebę wykazania się podczas pracy. Pracownik, który czuje się komfortowo nie tylko na stanowisku, jakie zajmuje, ale również ze względu na oczekiwany od niego (bądź umożliwiany mu) sposób pracy, jest o wiele bardziej produktywny tylko dlatego, że ma zapewnione właściwe warunki do funkcjonowania.

Jak rozpoznać i wykorzystać predyspozycje pracowników?

Wiedza na temat pracowników stanowi klucz do zbudowania efektywnego i zmotywowanego zespołu, dlatego warto szukać jej, zlecając zespołowi wykonanie poszczególnych testów kompetencji lub testów osobowości. Wiedząc, jakie predyspozycje mają poszczególne osoby, o wiele łatwiej i skuteczniej możemy dobrać im właściwe role w firmie. Osoba, która doskonale czuje się jako koordynator działań, administrator lub odnajduje się w pracy z pacjentem, o wiele lepiej odnajdzie się w tym właśnie obszarze, dzięki czemu będzie lepiej wypełniać powierzone jej w tym zakresie zadania.

Warto jednak pamiętać o tym, że posiadanie konkretnej cechy osobowości w życiu prywatnym wcale nie oznacza, że w życiu zawodowym będziemy w stanie wykorzystywać ją w takim samym stopniu. W pracy bowiem każdy z nas znajduje się w konkretnej roli – dlatego wypełniając samodzielnie lub zlecając pracownikom wykonanie testów lub badań kompetencji warto zaznaczyć, by wypełniać je, mając przed oczami obraz siebie w roli, czyli siebie w pracy. Tylko wtedy testy kompetencji będą miały realne odzwierciedlenie w życiu zawodowym ,a tym samym w sposobie funkcjonowania danego podmiotu leczniczego.

rejestracja medyczna

Jak rozpoznać i wykorzystać indywidualne potrzeby pracowników?

Wiedza o pracownikach powinna być jednak o wiele szersza i wykraczać poza znajomość ich kompetencji – dzięki temu możliwe będzie zastosowanie odpowiednich metod komunikacyjnych. W każdej grupie znajdują się bowiem osoby, które potrzebują kilku konkretnych wskazówek oraz takie, którym do działania konieczny jest szerszy kontekst lub odpowiedzi na wiele dodatkowych pytań, potrzebne do przeanalizowania działania przed jego podjęciem.

Co więcej – znaczenie ma również także znajomość odpowiednich metod motywacyjnych, oddziałujących na poszczególnych członków zespołu. Warto mieć zatem świadomość, kogo zmotywuje dzień wolny, kogo podwyżka, a komu potrzebne są pochwały, bycie docenionym lub pakiet dla pracowników. Wreszcie, wiedza o poszczególnych członkach zespołu pozwala na podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach, gdy trzeba jedną z osób uczynić koordynatorem i wyznaczyć do organizowania pracy zespołu. Dzięki temu możliwe będzie skuteczne zarządzanie placówką medyczną, w której każdy pracownik będzie czuł się odpowiednio na swoim miejscu.

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

      Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

        Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk