Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Dla Managera

Skuteczne pozyskiwanie kontraktów w ramach NFZ. Część 1. Przygotowanie ofert i wymagania

Skuteczne pozyskiwanie kontraktów w ramach NFZ. Część 1. Przygotowanie ofert i wymagania

Placówki medyczne w Polsce mogą działać w sposób komercyjny lub na podstawie kontraktów, podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W jaki sposób można się dobrze przygotować do skutecznego pozyskania tego typu kontraktów? Jakie są etapy uruchomienia działalności w ramach NFZ? Jakie są zasady zgłaszania i prowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów z NFZ? Swoją wiedzą na ten temat podczas minionej Akademii Managera Ochrony Zdrowia podzieliły z nami Marta Koziarska-Ryfka, Kierownik Działu Rozliczeń oraz Aleksandra Jaros, Kierownik ds. Strategicznych w Mazowieckim Biurze Rozliczeń Kontraktów.

Etapy uruchomienia działalności leczniczej w ramach NFZ

Od pomysłu do uzyskania kontraktu na NFZ daleka, wieloetapowa droga. Przede wszystkim, trzeba spełnić kilka warunków, które umożliwią nam uruchomienie działalności w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Cała procedura składa się z kilku punktów, które ułożone w kolejności chronologicznej – od rejestracji działalności, do momentu udzielania świadczeń – prezentują się w następujący sposób:

 1. Rejestracja działalności w CEIDG (Centralnej Ewidencji Indywidualnej Działalności Gospodarczej) lub KRS (Krajowym Rejestrze Spółek);
 2. Nadanie numeru REGON przez GUS;
 3. Wpis do rejestru podmiotów i praktyk wykonujących działalność leczniczą – RPWDL;
 4. Rejestracja profilu świadczeniodawcy w OW NFZ;
 5. Przygotowanie i złożenie oferty konkursowej / wniosku o realizację świadczeń;
 6. Rozpoczęcie realizacji świadczeń w ramach umowy z NFZ po pozytywnej weryfikacji.

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym punktom, by lepiej zrozumieć, jak wygląda sam proces przygotowawczy do pozyskania kontraktu.

Zasady zgłaszania i prowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów z NFZ

Rejestrację działalności i wpis do rejestru podmiotów i praktyk, wykonujących działalność leczniczą, należy wykonać odpowiednio wcześnie, przed ogłoszeniem konkursu na kontrakty NFZ. Procedura trochę trwa, a czas na zgłoszenia do konkursu jest dosyć krótki – najczęściej wynosi około dwóch tygodni. Po rejestracji profilu świadczeniodawcy w OW NFZ należy śledzić informacje podawane przez OW NFZ do wiadomości publicznej na Ogólnopolskim Publikatorze Informacji o Postępowaniach.

Najlepiej sprawdzać je dwa razy dziennie: rano i popołudniu, ponieważ czasem dodatkowe informacje pojawiają się po czasie pracy urzędu. Ponieważ monitorowanie takich informacji jest czasochłonne, wszystkie nowe oferty konkursowe na bieżąco publikowane są także przez Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów na ich stronie internetowej: https://mbrk.pl.

kontrakty NFZ

Zgłoszenia do konkursów

W samym zgłoszeniu do konkursu znaleźć można określony rodzaj i zakres świadczeń. Konieczne jest bowiem po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia sprecyzowanie między innymi takich aspektów, jak:

➢ obszar kontraktowania (NFZ dzieli obszary kontraktowania na województwa, powiaty, grupy powiatów, gminy i grupy gmin; zgłaszając się do konkursu właścicieli placówki interesuje obszar, na terenie którego będą świadczyć usługę jako placówka medyczna),

➢ maksymalna liczba umów,

➢ kwota zabezpieczona przez NFZ na potrzeby danego konkursu (rozdzielana na różne placówki)

➢ okres obowiązywania umów (podawanym na dany rok kalendarzowy),

➢ harmonogram postępowania (w tym data i miejsce, w którym należy złożyć przedmiotową ofertę w danym postępowaniu).

Kontrakty są pozyskiwane przez NFZ w trybie konkursów na kontrakt, warto jednak wiedzieć, że poza trybem konkursowym NFZ ma również tryb wnioskowy dla POZ, w postaci comiesięcznych ofert, realizowanych za pomocą wniosków.

Po zgłoszeniu się chętnych podmiotów do konkursu na kontrakt, postępowania konkursowe mogą zostać rozstrzygnięte (pozytywnie lub negatywnie), unieważnione lub odwołane.

Postępowanie unieważnione jest w momencie trwania konkursu na przykład w sytuacji, gdy komisja konkursowa zweryfikuje jego postępowanie i odkryje, że pojawiły się w nim błędy – wówczas unieważnia się cały konkurs. Z kolei postępowanie może zostać odwołane w sytuacji, gdy jeden z oferentów złoży odwołanie po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego. NFZ każdorazowo może skorzystać z tego prawa do odwołania.

Przygotowywanie i składanie ofert – wyzwania i szanse

Aby przygotować się do złożenia oferty konkursowej należy spełnić wymagania formalne (GUŚ, RPWDL, SZOI/PŚ), ponadto konieczne jest spełnienie wymagań podstawowych, a także dodatkowo ocenianych, zgodnie z obowiązującym na dzień ogłoszenia postępowania konkursowego stanem prawnym.

Następnie konieczne jest skompletowanie w formie papierowej, podpisanie i opieczętowanie oferty. W jej składzie powinien się znaleźć wydrukowany formularz ofertowy, plik elektroniczny z tym samym formularzem, odpowiednie oświadczenia, a także kopie dokumentów formalnych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

  Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

   Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk