Widok listy

Wewnętrzny system zapewnienia jakości i bezpieczeństwa

jakość w ochronie zdrowia

Wraz z nadchodzącą powolnym krokiem ustawą o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta pojawia się konieczność stosowania w podmiotach leczniczych wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa. Jak powinien wyglądać taki system? Co należy wiedzieć na jego temat jeszcze przed wdrożeniem jakichkolwiek procedur? Przyjrzyjmy się bliżej temu, co może nas czekać w najbliższych miesiącach zgodnie z aktualną treścią projektu tej ustawy.

Jak będzie wyglądał system i do czego będą zobowiązane podmioty?

Zgodnie z projektem aktu prawnego, będziemy mieć do czynienia ze wspomnianym wewnętrznym systemem zapewniania jakości i bezpieczeństwa. Ma on być obowiązkowy dla tych podmiotów, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego – bez względu na to, z jakim sposobem finansowania świadczeń mamy do czynienia. Tym samym konieczne będzie opracowanie przez każdy tego typu podmiot leczniczy odpowiednich standardowych procedur operacyjnych (SOP). W dalszej kolejności wszystkie niezgodności z SOP powinny być monitorowane, a także zgłaszane oraz poddawane analizie, mającej na celu znalezienie przyczyny nieprawidłowości i wyeliminowanie jej w przyszłości, celem poprawy jakości świadczonych usług medycznych.

Szpitale ponadto zobowiązane będą do prowadzenia rejestrów medycznych i monitorowania zdarzeń niepożądanych. Co więcej – corocznie, do 31 marca, każda placówka udzielająca świadczeń szpitalnych powinna opracować, a następnie opublikować raport jakości. Wprowadzane przez projekt ustawy zmiany mają bowiem na celu regularne badanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej, a także realne porównywanie podmiotów tego typu pod względem skuteczności i jakości oferowanych usług.

Zewnętrzna ocena jakości i zmiany w zakresie akredytacji w ochronie zdrowia

Jedną ze zmian, jakie przewiduje projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, jest wprowadzenie obowiązkowej autoryzacji szpitali. Zgodnie z treścią dokumentu, autoryzacja taka dokonywana będzie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, a wydana przez nich decyzja administracyjna obowiązywać będzie przez okres 5 lat. Aby dana placówka lecznicza otrzymała autoryzację, konieczne będzie spełnienie 100 procent kryteriów autoryzacji. W okresie przejściowym możliwe jest otrzymanie „autoryzacji warunkowej”, jeśli podmiot spełni 95% kryteriów – w takim przypadku autoryzacja będzie jednak udzielana na okres roku. Co istotne – to właśnie udzielenie autoryzacji szpitalowi będzie warunkiem finansowania działalności danej placówki ze środków publicznych.

[reklama id=”11519″]

Rekompensacja szkód z tytułu zdarzeń medycznych

Jednym z istotnych aspektów obowiązującego projektu ustawy jest stworzenie systemu świadczeń kompensacyjnych. Pod tym terminem kryje się pozasądowy system rekompensowania szkód, jakich doznają pacjenci placówek medycznych. Co to oznacza? Zdarzają się sytuacje, w których w wyniku zdarzenia medycznego o charakterze niepożądanym, pacjent umiera, zostaje zakażony biologicznym czynnikiem chorobotwórczym lub ulega rozstrojowi zdrowia bądź uszkodzeniu ciała. W każdym z tych przypadków osoba ta – lub, w przypadku zgonu, jej rodzina – może ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, które wypłacane będzie w całości ze środków Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Na jaką kwotę świadczenia można liczyć? To zależy od sytuacji, jaka miała miejsce. Jeśli pacjent uległ zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub w efekcie zdarzenia borykał się z rozstrojem zdrowia, wysokość świadczenia kompensacyjnego to od 2 000 do 200 000 złotych. Jeśli jednak zdarzenie medyczne doprowadziło do śmierci pacjenta, możliwa jest rekompensacja szkód w postaci świadczenia w wysokości od 20 000 zł do 100 000 złotych.

jakość w ochronie zdrowia

Regulacje dotyczące monitorowania jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Wspomniany wewnętrzny system jakości, prowadzony przez każdą placówkę leczniczą, udzielającą świadczeń szpitalnych, ma za zadanie stworzyć jasny, klarowny system monitorowania jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w całym kraju. Szpitale zobowiązane będą do przekazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia informacji o poszczególnych zdarzeniach niepożądanych. Co więcej – zobligowane będą do przygotowywania co roku raportu jakości, który udostępniany będzie publicznie. Na stronie internetowej szpital będzie musiał obowiązkowo publikować także wyniki analiz jakości udzielanych świadczeń, w oparciu o wspomniany raport oraz na podstawie wypełnianych przez pacjentów kwestionariuszy – ich wzór opracowany zostanie przez Prezesa NFZ.

Rozwiązanie to ma na celu stworzenie skutecznego systemu monitorowania jakości udzielanej pomocy medycznej, a tym samym motywowanie menedżerów i pracowników placówek do podnoszenia jakości usług – między innymi poprzez zapewnianie personelowi niezbędnych szkoleń, pomagających uzyskiwać lub podnosić kompetencje dotyczące jakości i bezpieczeństwa udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Jakie kroki należy wprowadzić, aby już dziś móc przygotować się na nowe?

Aby zawczasu dobrze przygotować się do wprowadzanych zmian, warto już dziś zadbać o kwestie dotyczące jakości oferowanych usług medycznych. Jednym z rozwiązań, jakie dobrze jest wziąć pod uwagę, jest przeprowadzenie audytu marketingowego placówki oraz przeprowadzenie audytu zespołów rejestracji. Dzięki niemu możliwa jest weryfikacja jakości prowadzonych rozmów oraz standardów obsługi pacjenta, a także sprawdzenie poziomu wiedzy na temat usług medycznych oraz odkrycie silnych i słabych stron procesu sprzedażowego u pracowników rejestracji. W efekcie przeprowadzonego audytu możliwe jest zwiększenie liczby zadowolonych pacjentów oraz wzrost przychodu placówki medycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby skarg i zażaleń. Nierzadko efektem jest także poprawa wizerunku placówki oraz uzyskanie bardziej zmotywowanego zespołu.

Innym rozwiązaniem, jakie warto wdrożyć już dzisiaj, jest szeroka gama oferowanych przez Medidesk szkoleń, między innymi przeznaczonych dla pracowników rejestracji, którzy stanowią najczęściej pierwszą linię frontu w kontakcie z klientem. Przykładowym szkoleniem, jakie warto rozważyć, jest takie, które zwiększa świadomość pracowników dotyczącą odbieralności połączeń telefonicznych i ich wpływu na wizerunek placówki, a także inne szkolenia podnoszące kompetencje z zakresu komunikacji, jakości i bezpieczeństwa. Warto także zadbać o to, by zespół rejestracji miał wystarczające moce przerobowe do obsługi pacjentów – zwłaszcza w godzinach szczytowych. Pomocna w zakresie usprawnienia kontaktu z pacjentami jest również aplikacja Medidesk, dzięki której możliwa jest m.in. analiza nieodebranych połączeń i oddzwonienie do pacjentów, którzy mieli trudność z dodzwonieniem się do danej placówki medycznej, a także szereg innych funkcji, przydatnych nie tylko zespołowi rejestratorów, ale także managerowi podmiotu leczniczego.

BĄDŹ W KONTAKCIE

Masz pytania?
Skontaktuj się!

Już ponad 600 placówek medycznych udoskonala swoje usługi i zwiększa swoje zarobki z Medidesk.

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy Medidesk sprawdzi się w Twojej placówce, umów się na rozmowę z naszym ekspertem!

WEBINARY MEDIDESK

Jak zwiększyć
przychody placówki medycznej?

Co byś zrobił, gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz znacząco zwiększyć zarobki swojej kliniki, wprowadzając tylko kilka prostych zmian?

  • Skutecznie rozwijaj swoją placówkę
  • Poznaj aktualne trendy obsługi klienta
  • Buduj dobre relacje z pacjentami
  • Wdrażaj procedury, które zwiększą Twoją sprzedaż
Zapisz się