Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Dla Managera

Nowoczesna placówka medyczna a zarządzanie finansami

Nowoczesna placówka medyczna a zarządzanie finansami

Umiejętne zarządzanie finansami to coś więcej niż planowanie wydatków. To kontrola nad budżetem i podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnej analizy. Sprawdź, jak zarządzanie finansami powinno odbywać się w nowoczesnej placówce medycznej.

Zarządzanie finansami w nowoczesnej placówce medycznej – co to znaczy?

Zarządzanie budżetem należy do najważniejszych zadań managera placówki medycznej. Warto zauważyć, że nie zawsze duży przychód jest jednoznaczny z dobrym wynikiem finansowym podmiotu ochrony zdrowia. Dlatego przy planowaniu i analizie wydatków używa się wskaźnika KPI, czyli kluczowego wskaźnika efektywności. Pozwala on obiektywnie ocenić stopień realizacji wyznaczonych wcześniej celów. Wspomagają one monitorowanie i kontrolę strategiczną. Przykładem KPI w placówce może być np.:

 • liczba wszystkich umówionych wizyt w danym czasie,
 • liczba umówionych wizyt danej specjalizacji lub do danego lekarza,
 • miesięczny wynik finansowy netto,
 • miesięczny przychód,
 • procentowy udział kosztów wynagrodzeń w kosztach całkowitych placówki.

Co więcej, dla lepszego zrozumienia strategii finansowej, manager nowoczesnej placówki medycznej powinien posługiwać się również takimi pojęciami jak:

 • marża brutto – które to pojęcie mówi o tym, jak zyskowna w określonym czasie była sprzedaż placówki,
 • marża netto – daje obraz tego, jak zyskowna była działalność firmy w danym czasie oraz wskazuje na udział zysku w przychodach,
 • narzut – czyli, innymi słowy, stosunek zysku do kosztów,
 • MPK – czyli miejsce powstawania kosztów.

Opłacalność kampanii promocyjnych – od czego zależy?

Nie sposób podać jednego uniwersalnego modelu zarządzania finansami dla każdej placówki medycznej. Wiele zależy od stopnia rozwoju, strategii, otoczenia i specjalizacji danego podmiotu. Jednymi z kluczowych wskaźników, od których należy zacząć analizę opłacalności, jest jednak ponoszony wysiłek oraz koszt. Aby dana inwestycja okazała się opłacalna, ich suma powinna być niższa, niż efekt przeprowadzonych działań. Tę zależność obrazuje równanie:
C + E < O
gdzie:

 • „c ”oznacza koszt (ang. cost),
 • „e” oznacza wysiłek (ang. effort),
 • „o” oznacza efekt (ang. output).
  Za koszt uznajemy przede wszystkim cenę zakupu materiałów, usług czy oprogramowania. Wysiłkiem będzie np. własne zaangażowanie oraz czas pracy pracowników. Po przeliczeniu efekt kampanii promocyjnej (np. liczba umówionych wizyt) powinien być wartościowo wyższy niż poniesione koszty i wysiłek. Wówczas możemy mówić o opłacalnej inwestycji.

nowoczesna placówka medyczna

Rozliczenia z personelem medycznym – jak je prowadzić optymalnie?

Strategia finansowa nowoczesnej placówki medycznej powinna uwzględniać również zapotrzebowanie i opłacalność zatrudniania poszczególnych lekarzy. Planując grafiki personelu medycznego, warto wziąć pod uwagę:

 • zapotrzebowanie na dane specjalizacje lekarskie, zabiegi i badania w danych miesiącach,
 • możliwe godziny pracy poszczególnych specjalistów,
 • estymowany czas przeprowadzania wizyty/badania,
 • koszt zakupu sprzętu i materiałów, które musimy jako placówka danemu lekarzowi zapewnić,
 • marżę na lekarzu, specjalizacji lub usłudze,
 • możliwości procesowania wypłat w modelu gotówkowym/bezgotówkowym.

Raportowanie – ważne źródło wiedzy na temat finansów placówki

Sprawne zarządzanie budżetem jest niemożliwe bez rzetelnej wiedzy na temat stanu finansowego placówki. Nie da się przecenić wagi umiejętnie zebranych, szczegółowych danych do analizy. Jedną z kluczowych kwestii dotyczących raportowania w nowoczesnej placówce medycznej jest powiązywanie wizyt z danym partnerem/płatnikiem. Jak wiadomo, koszt wizyty może różnić się w zależności od tego, czy jest to świadczenie prywatne, udzielane w ramach danego pakietu, czy na NFZ. Kolejna kwestia to kontrola stanu magazynowego, a więc materiałów i zasobów, które wliczają się w koszta konkretnych wizyt lekarskich i innych usług. Nie należy również bagatelizować kwestii obrotu własnego: wpłatach i wypłatach z kasy, wynagrodzeniach i wszelkich innych czynników wpływających na wewnętrzny obrót finansowy placówki.

W monitorowaniu wyżej wymienionych kwestii pomogą nam sprytne narzędzia do zarządzania finansami oraz obsługi placówki medycznej.

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

  Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

   Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk