WARUNKI PRZEDMONTAŻOWE DLA USŁUGI VOIP

1. Warunki ogólne

a. Wyznaczenie osoby kontaktowej, posiadającej uprawnienia administratora sieci Klienta oraz jej obecność podczas instalacji w miejscu prowadzonych prac.

b. Zapewnienie dostępu przedstawicielowi Medidesk do obiektów, w których będzie wykonywana instalacja.

2. Warunki przedmontażowe dla telefonii internetowej

a. Zapewnienie działającej sieci LAN, umożliwiającej włączenie dostarczonych urządzeń VoIP
(np. telefony IP, aparaty konferencyjne itp.), która spełnia poniższe kryteria:

  • Wystarczająca ilość wolnych portów Ethernet (gniazdek do kabli internetowych) w urządzeniu dostępowym (np. router, przełącznik) do podłączenia wszystkich dostarczonych urządzeń,
  • Urządzenie dostępowe obsługujące zasilanie poprzez kable Ethernet (standard PoE),
  • Urządzenie dostępowe z wyłączoną usługą SIP ALG oraz ustawionym parametrem NAT UDP Timeout na wartość 300 s.
  • Stabilne łącze internetowe tj. nieawaryjne, brak przerw w dostawie, brak uruchomionych wielu obciążających usług korzystających z łącza w tym samym czasie; rekomendowane korzystanie z łącza kablowego zamiast radiowego,
  • Opóźnienie łącza internetowego na poziomie nieutrudniającym swobodnego korzystania z usług internetowych,
  • Przedłożenie wyników pomiaru prędkości i opóźnienia łącza w formie zrzutu ekranu do biura obsługi Medidesk na adres mailowy: wdrozenia@medidesk.com, rekomendowane skorzystanie z serwisu: https://speed.cloudflare.com/.

3. Warunki przedmontażowe dla aplikacji Medidesk

a. Zapewnienie minimalnej prędkości łącza internetowego, umożliwiającej prawidłowe użytkowanie aplikacji Medidesk, przynajmniej 10/10 Mbps.

b. Komputer stacjonarny lub laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8/10/11 lub MacOS/Linux wyposażone w zastaw słuchawkowy z mikrofonem (rekomendowane opcje dostępne na rynku komercyjnym) oraz działające głośniki.

c. Zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Google Chrome z ustawieniami domyślnymi lub umożliwiającymi połączenie z systemami WebRTC, Websocket oraz uruchomioną obsługą JavaScript.