Widok listy

Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020 – digitalizacja i start-upy w medycynie

Konferencja odbyła się 16 stycznia br. w Zamku Królewskim w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło ponad 500 osób, żywo zainteresowanych kierunkami rozwoju opieki medycznej, ekspertów i specjalistów branży informatycznej oraz leczniczej. Liderzy opinii, przedstawiciele najważniejszych urzędów (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia), praktycy i reprezentanci kluczowych organizacji, debatowali o finansach i zarządzaniu w opiece zdrowotnej. W trakcie konferencji poruszane były tematy rozwoju branży farmaceutycznej, sieciach szpitali, roli Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a także start-upów medycznych. 

Digitalizacja polskiej branży ochrony zdrowia

Wśród panelistów bloku poświęconego cyfryzacji i informatyzacji sektora zdrowotnego nie cichły głosy dotyczące jakości świadczenia opieki zdrowotnej. Wniosek płynący z dyskusji jest jeden – digitalizacja jest kluczem do sukcesu transformacji polskiej ochrony zdrowia. Otwartość pacjentów i lekarzy na nowoczesne technologie widoczna jest w wynikach raportu „Future Health Index 2019” przygotowanego na zlecenie firmy Philips – to ważny i pozytywny sygnał dla wszystkich interesariuszy.

Kluczowe wnioski płynące z raportu  „Future Health Index 2019”:

 • 77 proc. lekarzy w Polsce korzysta przynajmniej z jednego rozwiązania w obszarze cyfrowych technologii medycznych lub aplikacji monitorujących stan zdrowia, co pozycjonuje Polskę na równi ze średnią badanych 15 państw (78 proc.),
 • 82 proc. polskich pacjentów, którzy nie posiadają dostępu do swoich danych i historii medycznej, chce mieć stały dostęp do tych informacji. Polacy zdecydowanie przewyższają w tych deklaracjach średnią z 15 krajów (63 proc.)
 • 69 proc. wśród osób mających dostęp do swoich danych medycznych deklaruje, że chciałoby, aby dostęp do tych danych miał także ich lekarz
 • obszarem wymagającym usprawnienia w Polsce jest wymiana danych między placówkami medycznymi – ponieważ chociaż 64 proc. lekarzy w dużych i bardzo dużych podmiotach leczniczych dzieli się informacjami medycznymi o stanie zdrowia pacjentów w obrębie własnej placówki, to tylko 11 proc. z nich udostępnia takie dane na zewnątrz. Średnia z 15 krajów wynosi kolejno 80 proc. i 32 proc.

Nie ma wątpliwości, że wyniki tegorocznego raportu napawają optymizmem. Polska jest krajem otwartym na technologie cyfrowe w medycynie. Chcą tego zarówno lekarze, jak i pacjenci – to duża szansa dla poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki medycznej w naszym kraju. Analizując wyniki opracowania, uwagę zwraca także wysoka gotowość polskich profesjonalistów medycznych do korzystania z technologii cyfrowych w praktyce klinicznej. Ogólnodostępną wersję raportu można pobrać tutaj.

Start-upy w medycynie

Równie ciekawym obszarem, szeroko poruszanym w trakcie spotkania jest rola startup-ów w rozwoju i podnoszeniu jakości opieki zdrowotnej w podmiotach medycznych. Punktem wyjścia do dyskusji na ten temat jest zaprezentowany w trakcie spotkania raport Polskiej Federacji Szpitali oraz Stowarzyszenia Młodzi Menedżerowie Medycyny – Top Disruptors in Healthcare 2020.

Raport

Raport ten po raz pierwszy, na tak dużą skalę, zbiera i strukturyzuje wiedzę na temat różnych inicjatyw na rynku start-upów medycznych w Polsce. Znajduje się w nim szczegółowy opis 74 startupów medycznych. Według Polskiego Funduszu Rozwoju stanowi to 50% rynku zarejestrowanych start-upów operujących w Polsce w tej branży. 

Raport jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych. W publikacji nie zabrakło też spółki Medidesk oraz naszej roli w poprawianiu i podnoszeniu jakości obsługi pacjentów w rejestracjach podmiotów medycznych.

Priorytety w Ochronie Zdrowia na 2020 rok

Do priorytetów w ochronie zdrowia w bieżącym roku, na które najczęściej wskazywali decydenci i eksperci zgromadzeni na wydarzeniu należą:

 • rozwój terapii w onkologii
 • zmiany w sieciach szpitali
 • koncentracja placówek medycznych
 • skrócenie kolejek do świadczeń ochrony zdrowia
 • dalsza informatyzacja sektora
 • rozwój i zwiększenie finansowania opieki psychiatrycznej
 • zapewnienie opieki seniorom
 • koncentracja (świadczeń) na pacjencie
 • optymalne wykorzystanie dostępnego personelu medycznego 
 • efektywna rekrutacja i wdrażanie personelu pomocniczego. 

Wykonane działania w zakresie informatyzacji tego sektora – e-zwolnienia czy e-recepty – już funkcjonują w świadomości pacjentów jak i lekarzy. Wyzwaniem jest jednak nadal wdrożenie e-dokumentacji medycznej, e-skierowań i pozostałych elementy platformy P1 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

BĄDŹ W KONTAKCIE

Masz pytania?
Skontaktuj się!

Już ponad 600 placówek medycznych udoskonala swoje usługi i zwiększa swoje zarobki z Medidesk.

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy Medidesk sprawdzi się w Twojej placówce, umów się na rozmowę z naszym ekspertem!

WEBINARY MEDIDESK

Jak zwiększyć
przychody placówki medycznej?

Co byś zrobił, gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz znacząco zwiększyć zarobki swojej kliniki, wprowadzając tylko kilka prostych zmian?

 • Skutecznie rozwijaj swoją placówkę
 • Poznaj aktualne trendy obsługi klienta
 • Buduj dobre relacje z pacjentami
 • Wdrażaj procedury, które zwiększą Twoją sprzedaż
Zapisz się