Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Dla Managera

Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020 – digitalizacja i start-upy w medycynie

Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020 – digitalizacja i start-upy w medycynie Dziewiąta edycja wydarzenia Priorytety w Ochronie Zdrowia zorganizowana przez wydawnictwo Termedia już za nami. W tym roku tematyką konferencji było inteligentne wykorzystywanie danych w ochronie zdrowia, zdrowie publiczne, polityka lekowa, a także rola prywatnego sektora opieki zdrowotnej w Polsce. 

Konferencja odbyła się 16 stycznia br. w Zamku Królewskim w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło ponad 500 osób, żywo zainteresowanych kierunkami rozwoju opieki medycznej, ekspertów i specjalistów branży informatycznej oraz leczniczej. Liderzy opinii, przedstawiciele najważniejszych urzędów (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia), praktycy i reprezentanci kluczowych organizacji, debatowali o finansach i zarządzaniu w opiece zdrowotnej. W trakcie konferencji poruszane były tematy rozwoju branży farmaceutycznej, sieciach szpitali, roli Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a także start-upów medycznych. 

Digitalizacja polskiej branży ochrony zdrowia

Wśród panelistów bloku poświęconego cyfryzacji i informatyzacji sektora zdrowotnego nie cichły głosy dotyczące jakości świadczenia opieki zdrowotnej. Wniosek płynący z dyskusji jest jeden – digitalizacja jest kluczem do sukcesu transformacji polskiej ochrony zdrowia. Otwartość pacjentów i lekarzy na nowoczesne technologie widoczna jest w wynikach raportu „Future Health Index 2019” przygotowanego na zlecenie firmy Philips – to ważny i pozytywny sygnał dla wszystkich interesariuszy.

Kluczowe wnioski płynące z raportu  „Future Health Index 2019”:

 • 77 proc. lekarzy w Polsce korzysta przynajmniej z jednego rozwiązania w obszarze cyfrowych technologii medycznych lub aplikacji monitorujących stan zdrowia, co pozycjonuje Polskę na równi ze średnią badanych 15 państw (78 proc.),
 • 82 proc. polskich pacjentów, którzy nie posiadają dostępu do swoich danych i historii medycznej, chce mieć stały dostęp do tych informacji. Polacy zdecydowanie przewyższają w tych deklaracjach średnią z 15 krajów (63 proc.)
 • 69 proc. wśród osób mających dostęp do swoich danych medycznych deklaruje, że chciałoby, aby dostęp do tych danych miał także ich lekarz
 • obszarem wymagającym usprawnienia w Polsce jest wymiana danych między placówkami medycznymi – ponieważ chociaż 64 proc. lekarzy w dużych i bardzo dużych podmiotach leczniczych dzieli się informacjami medycznymi o stanie zdrowia pacjentów w obrębie własnej placówki, to tylko 11 proc. z nich udostępnia takie dane na zewnątrz. Średnia z 15 krajów wynosi kolejno 80 proc. i 32 proc.

Nie ma wątpliwości, że wyniki tegorocznego raportu napawają optymizmem. Polska jest krajem otwartym na technologie cyfrowe w medycynie. Chcą tego zarówno lekarze, jak i pacjenci – to duża szansa dla poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki medycznej w naszym kraju. Analizując wyniki opracowania, uwagę zwraca także wysoka gotowość polskich profesjonalistów medycznych do korzystania z technologii cyfrowych w praktyce klinicznej. Ogólnodostępną wersję raportu można pobrać tutaj.

Start-upy w medycynie

Równie ciekawym obszarem, szeroko poruszanym w trakcie spotkania jest rola startup-ów w rozwoju i podnoszeniu jakości opieki zdrowotnej w podmiotach medycznych. Punktem wyjścia do dyskusji na ten temat jest zaprezentowany w trakcie spotkania raport Polskiej Federacji Szpitali oraz Stowarzyszenia Młodzi Menedżerowie Medycyny – Top Disruptors in Healthcare 2020.

Raport

Raport ten po raz pierwszy, na tak dużą skalę, zbiera i strukturyzuje wiedzę na temat różnych inicjatyw na rynku start-upów medycznych w Polsce. Znajduje się w nim szczegółowy opis 74 startupów medycznych. Według Polskiego Funduszu Rozwoju stanowi to 50% rynku zarejestrowanych start-upów operujących w Polsce w tej branży. 

Raport jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych. W publikacji nie zabrakło też spółki Medidesk oraz naszej roli w poprawianiu i podnoszeniu jakości obsługi pacjentów w rejestracjach podmiotów medycznych.

Priorytety w Ochronie Zdrowia na 2020 rok

Do priorytetów w ochronie zdrowia w bieżącym roku, na które najczęściej wskazywali decydenci i eksperci zgromadzeni na wydarzeniu należą:

 • rozwój terapii w onkologii
 • zmiany w sieciach szpitali
 • koncentracja placówek medycznych
 • skrócenie kolejek do świadczeń ochrony zdrowia
 • dalsza informatyzacja sektora
 • rozwój i zwiększenie finansowania opieki psychiatrycznej
 • zapewnienie opieki seniorom
 • koncentracja (świadczeń) na pacjencie
 • optymalne wykorzystanie dostępnego personelu medycznego 
 • efektywna rekrutacja i wdrażanie personelu pomocniczego. 

Wykonane działania w zakresie informatyzacji tego sektora – e-zwolnienia czy e-recepty – już funkcjonują w świadomości pacjentów jak i lekarzy. Wyzwaniem jest jednak nadal wdrożenie e-dokumentacji medycznej, e-skierowań i pozostałych elementy platformy P1 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

  Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

   Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk