Widok listy

RODO a placówki medyczne

 

Każda nowelizacja prawa pociąga za sobą szereg nowych postanowień, które muszą być respektowane od pierwszego dnia jej wejścia w życie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku RODO. Do przestrzegania zapisów w niej zawartych zobowiązane są wszystkie przychodnie lekarskie i szpitale w Polsce. Od 25 maja 2018 roku wszystkie placówki medyczne są zobowiązane do przeprowadzania procesu przetwarzania danych osobowych pacjentów zgodnie ze wszystkimi wymogami RODO.

Najważniejsze zmiany dotyczące placówek medycznych po wejściu w życie RODO:

 • Od momentu wejścia w życie RODO automatyczne profilowanie pacjentów według miejsca zamieszkania, wieku oraz płci będzie niedozwolone (pod groźbą surowych kar)
 • Nie będzie można wysyłać mailingów do pacjentów na podstawie aktualnie posiadanych zgód na przetwarzanie danych osobowych (trzeba będzie posiadać nowe)
 • Zabronione będzie korzystanie z baz zewnętrznych w celu zareklamowania pacjentom konsultacji i usług (pod groźbą surowych kar)

Podstawowym zadaniem nowych przepisów jest ujednolicenie poziomu ochrony danych osobowych oraz zapewnienie poczucia pewności prawnej w zakresie przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zadbaj o to, aby aktualnie wykorzystywane w placówce medycznej klauzule zgód były zgodne z wymogami RODO

Należy sprawdzić czy stosowane aktualnie przez placówkę medyczną klauzule zgód są zgodne z nowym unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych. W celu legalnego przetwarzania danych pacjentów trzeba zadbać o następujące elementy wyrażanych przez nich zgód:

 • Zapytanie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych pacjentów musi być opisane w sposób wyraźny, tak aby można ją było z łatwością odróżnić od pozostałych kwestii zawartych w treści umowy lub regulaminu
 • Klauzula zgody powinna być sformułowana językiem prostym, zrozumiałym dla wszystkich pacjentów korzystających z usług placówki medycznej
 • Treść przygotowanych klauzul nie powinna budzić jakichkolwiek wątpliwości, w jakim celu dane osobowe pacjentów będą wykorzystywane
 • W przypadku profilowania danych, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych pacjentów do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, konieczna jest zdecydowana zgoda osoby, o której dane chodzi

RODO rozszerza zakres obowiązków informacyjnych nałożonych na placówki medyczne. Przede wszystkim dotyczy to:

 • Okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów ustalania jego długości,
 • Informacji o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Informacji o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do ich przenoszenia,
 • Informacji o prawie wniesienia skargi do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
 • Informacji o ewentualnych profilowaniu danych,
 • Danych kontaktowych do Inspektora Ochrony Danych, o ile został powołany.

Zwiększenie uprawnień pacjentów w zakresie zarządzania danymi osobowymi

Od 25 maja 2018 roku pacjenci mają większą swobodę w zarządzaniu danymi osobowymi, które podali w placówce medycznej. Dzięki zwiększeniu uprawnień wynikających z nowego zapisu RODO pacjenci nabywają prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Nie zapomnij o aktualizacji dokumentacji wewnętrznej oraz procedur w placówce medycznej pod kątem nowych przepisów RODO:

Każda placówka medyczna zobowiązana jest do zaktualizowania i dostosowania wszystkich procedur w niej obowiązujących do wymogów RODO. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, aby zostały w niej uwzględnione podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (opisane w RODO). Zaliczają się do nich następujące elementy:

 • zasada legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania,
 • zasada celowości,
 • zasada adekwatności (proporcjonalności) danych,
 • zasada prawidłowości danych,
 • zasada ograniczenia czasowego,
 • zasada integralności i poufności danych.

Jakie kary mogą grozić za nieprzestrzeganie nowych przepisów RODO?

Za niedostosowanie się do nowych przepisów zawartych w rozporządzeniu RODO na właścicieli przychodni lekarskich oraz szpitali będą nakładane kary, które mogą sięgać nawet do 4% rocznych obrotów placówki medycznej. Lepiej więc, zamiast zostać postawionym przed koniecznością opłacenia kary, jak najszybciej zadbać o to (jeśli jeszcze mamy jakieś wątpliwości), aby wszystkie kwestie, których rozporządzenie dotyczy zostały skrupulatnie zaktualizowane.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas!

BĄDŹ W KONTAKCIE

Masz pytania?
Skontaktuj się!

Już ponad 600 placówek medycznych udoskonala swoje usługi i zwiększa swoje zarobki z Medidesk.

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy Medidesk sprawdzi się w Twojej placówce, umów się na rozmowę z naszym ekspertem!

WEBINARY MEDIDESK

Jak zwiększyć
przychody placówki medycznej?

Co byś zrobił, gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz znacząco zwiększyć zarobki swojej kliniki, wprowadzając tylko kilka prostych zmian?

 • Skutecznie rozwijaj swoją placówkę
 • Poznaj aktualne trendy obsługi klienta
 • Buduj dobre relacje z pacjentami
 • Wdrażaj procedury, które zwiększą Twoją sprzedaż
Zapisz się