Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Porady

Porady Anita Chabrowska | 2018-02-21

RODO a placówki medyczne

Czas czytania: 3 minuty
RODO a placówki medyczne
Od 25 maja 2018 roku każdą placówkę medyczną obowiązują zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Poniżej analizujemy zapisy umieszczone w nowym rozporządzeniu oraz informujemy o wysokości kar administracyjnych za niedostosowanie się do nowych przepisów. Wszyscy użytkownicy aplikacji Medidesk powinni odpowiednio przygotować się na zmiany, jakich wymaga RODO.

Wypróbuj Medidesk bezpłatnie!

Każda nowelizacja prawa pociąga za sobą szereg nowych postanowień, które muszą być respektowane od pierwszego dnia jej wejścia w życie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku RODO. Do przestrzegania zapisów w niej zawartych zobowiązane są wszystkie przychodnie lekarskie i szpitale w Polsce. Od 25 maja 2018 roku wszystkie placówki medyczne są zobowiązane do przeprowadzania procesu przetwarzania danych osobowych pacjentów zgodnie ze wszystkimi wymogami RODO.

Najważniejsze zmiany dotyczące placówek medycznych po wejściu w życie RODO:

Podstawowym zadaniem nowych przepisów jest ujednolicenie poziomu ochrony danych osobowych oraz zapewnienie poczucia pewności prawnej w zakresie przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zadbaj o to, aby aktualnie wykorzystywane w placówce medycznej klauzule zgód były zgodne z wymogami RODO

Należy sprawdzić czy stosowane aktualnie przez placówkę medyczną klauzule zgód są zgodne z nowym unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych. W celu legalnego przetwarzania danych pacjentów trzeba zadbać o następujące elementy wyrażanych przez nich zgód:

RODO rozszerza zakres obowiązków informacyjnych nałożonych na placówki medyczne. Przede wszystkim dotyczy to:

Zwiększenie uprawnień pacjentów w zakresie zarządzania danymi osobowymi

Od 25 maja 2018 roku pacjenci mają większą swobodę w zarządzaniu danymi osobowymi, które podali w placówce medycznej. Dzięki zwiększeniu uprawnień wynikających z nowego zapisu RODO pacjenci nabywają prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Nie zapomnij o aktualizacji dokumentacji wewnętrznej oraz procedur w placówce medycznej pod kątem nowych przepisów RODO:

Każda placówka medyczna zobowiązana jest do zaktualizowania i dostosowania wszystkich procedur w niej obowiązujących do wymogów RODO. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, aby zostały w niej uwzględnione podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (opisane w RODO). Zaliczają się do nich następujące elementy:

Jakie kary mogą grozić za nieprzestrzeganie nowych przepisów RODO?

Za niedostosowanie się do nowych przepisów zawartych w rozporządzeniu RODO na właścicieli przychodni lekarskich oraz szpitali będą nakładane kary, które mogą sięgać nawet do 4% rocznych obrotów placówki medycznej. Lepiej więc, zamiast zostać postawionym przed koniecznością opłacenia kary, jak najszybciej zadbać o to (jeśli jeszcze mamy jakieś wątpliwości), aby wszystkie kwestie, których rozporządzenie dotyczy zostały skrupulatnie zaktualizowane.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas!

Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk