Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Porady

Skanowanie wyników badań i dołączanie do systemu P1

Skanowanie wyników badań i dołączanie do systemu P1 Czy wyniki badań laboratoryjnych przyniesione do zabiegu planowego w chirurgii jednego dnia będą musiały być skanowane do systemu P1? Czy badanie EKG wykonane przed zabiegiem w klinice musi się zapisać elektronicznie do dokumentacji np. jako skan?

Do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej włącza się dokumentację udostępnioną przez pacjenta lub zamieszcza się adres repozytorium, pod którym znajduje się dokumentacja udostępniona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dokumentację przedstawiono w postaci papierowej, wówczas do dokumentacji w postaci elektronicznej załącza się jej cyfrowe odwzorowanie lub odnotowuje się zawarte w udostępnionej dokumentacji informacje, które są istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego.

W takim przypadku dokumentację dostarczoną przez pacjenta w postaci papierowej zwracasz mu, a w przypadku braku możliwości zwrotu, możesz ją zniszczyć w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

Dokumentu włączonego do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej w postaci papierowej nie możesz z niej usunąć; wyjątek stanowi dokumentacja indywidualna udostępniona przez pacjenta i włączona na czas hospitalizacji do historii choroby, zwłaszcza wyniki wcześniejszych badań diagnostycznych, karta przebiegu ciąży, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, zaświadczenia, orzeczenia oraz opinie, które zwraca się za pokwitowaniem pacjentowi przy wypisie.

Marta Bogusiak, radca prawny, partner w kancelarii Bogusiak Uzdrowska Kowalczyk Radcowie Prawni sp. p. w Łodzi

PS Czy świadomą zgodę na zabieg, gdzie pacjent potwierdza podpisem, zawierającą poszczególne pytania, będzie się nadal prowadziło ręcznie, czy przez platformę P1? Chcesz poznać odpowiedź? Testuj bezpłatnie najnowszy numer „Dokumentacji Medycznej w Praktyce”.

 

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

      Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

        Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk