Warunki przedmontażowe dla usługi VoIP

1. Warunki ogólne
Prawidłowe przygotowanie lokalizacji wymaga od Klienta spełnienia następujących warunków przedmontażowych:

1. Wyznaczenia i obecności na czas instalacji osoby kontaktowej w miejscu instalacji, posiadającej uprawnienia administratora sieci Klienta,

2. Zapewnienie dostępu Administratorowi Usługi do obiektów, gdzie ma być wykonana instalacja,

3. Zapewnienie dostępu do sprawnego łącza internetowego o szybkości wystarczającej do podłączenia usługi:
– ok. 30-40kb/s w każdym kierunku dla jednej rozmowy głosowej,
– ok. 40-80kb/s w każdym kierunku dla jednej rozmowy głosowej w jakości „HD”,
– ok. 50-90kb/s w każdym kierunku dla jednej transmisji faksu,

4. W przypadku gdy podkładem dla usługi głosowej jest usługa internetu mobilnego, klient zobowiązany jest do:
– zapewnienia stałej adresacji IP dla łącza mobilnego na którym będzie działać usługa głosowa,
– przekazania informacji o adresie IP łącza mobilnego w celu weryfikacji czy nie ma przeciwwskazań do uruchomienia usługi głosowej na takim podkładzie.

5. W przypadku gdy podkładem dla usługi głosowej jest usługa MPLS, klient zobowiązany jest do poprawnego ustawienia tras routingu dla urządzeń VoIP, tj:
– domyślnej trasy routingu via router/port dostępowy do internetu – niezbędne do diagnostyki i zarządzania urządzeniami VoIP,
– trasy routingu do adresu IP 217.168.137.78 (platforma głosowa) via router/port MPLS – niezbędne do poprawnego działania usługi głosowej.

2. Warunki przedmontażowe dla usługi VoIP
Prawidłowe przygotowanie lokalizacji wymaga od Klienta spełnienia następujących warunków przedmontażowych:

1. Działanie sieci LAN umożliwiające włączenie wszystkich dostarczonych urządzeń VoIP:
– Odpowiednią liczbę switchy i wolnych gniazd RJ45, gniazd zasilających 230V, a także kabli krosujących kat. 5e,
– Z uwagi na protokół wykorzystywany w warstwie transportowej do obsługi połączeń głosowych wskazane jest, aby nie używać hub’ów w sieci LAN klienta – koncentratory należy wymienić na switche.

2. Wyspecyfikowany router sieciowy musi zapewniać wsparcie dla usługi VoIP, tzn.:
– wyłączoną usługę SIP ALG,
– prawidłową obsługę NAT (RFC2663),
– prawidłową konfigurację NAT UDP Timeout (RFC4787),
– serwer DHCP z wystarczającą pulą adresów prywatnych,
– możliwość forwardu portów TCP/UDP w celu zapewnienia dostępu administracyjnego do wskazanych urządzeń końcowych VoIP (aparatów i/lub bram),
– sygnalizacja SIP nie może być modyfikowana przez urządzenia klienta w żaden sposób tj. zaleca się wyłączenie wszelkich analizatorów protokołu IP pracujących w warstwie 7.

3. Odpowiednio skonfigurowany firewall do obsługi połączeń:
–  swobodny ruch z i do hostów: 217.168.137.64/28, 54.37.237.96/27 – dot. urządzeń końcowych VoIP,
– w tym odblokowanie protokołu ICMP z i do hostów: 217.168.137.64/28, 54.37.237.96/27.

4. W przypadku rozbudowy o kolejne węzły może zaistnieć konieczność zmiany adresu IP serwera proxy (w tym wypadku SBC), tak żeby zapewnić optymalny transport ruchu SIP i RTP przez sieć IP:
– swobodny ruch z i do serwerów Administratora Usługi: 217.168.137.78 dot. urządzeń końcowych VoIP,
– nieograniczony dostęp do serwerów czasu dla dowolnego hosta z listy,
0.pl.pool.ntp.org,
1.pl.pool.ntp.org,
tempus1.gum.gov.pl,
tempus2.gum.gov.pl,
dot. urządzeń końcowych VoIP, porty: UDP 37/123, wszystkie wersja protokołu NTP,
– dostęp do serwerów DNS operatora – dot. urządzeń końcowych VoIP.

3. Warunki przedmontażowe dla aplikacji Medidesk
Wymagania techniczne laptopa lub stanowiska komputerowego do obsługi softphona w Medidesk:

1. Łącze internetowe: minimalnie: Mobilny 4G, LTE, światłowód, DSL, łącze radiowe (minimalna zalecana prędkość pobierania i wysyłania to
10/10 Mb/s),

2. System Operacyjny: Windows 8, 10, 11, Mac OS, Linux,

3. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem (słuchawki nauszne dostępne komercyjnie na rynku, ewentualnie samochodowy zestaw słuchawkowy bluetooth),

4. Głośniki wbudowane z mikrofonem, testowane wcześniej przez użytkownika na używanym laptopie,

5. Zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox z włączoną obsługą funkcji niezbędnych do poprawnego połączenia z systemem teleinformatycznym tj. WebRTC, Websocket,

6. Odblokowanie, uwolnienie ruchu w sieci placówki dla protokołów, SSL wraz z portami:
– DNS (53/UDP),
– SSL (443) – WebSockets (potrzebne do poprawnego działania Aplikacji Medidesk).

7. Włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.