Widok listy

Mierz wskaźniki sprzedaży w swoim biznesie medycznym z Medidesk

Wskaźniki sprzedaży to ważne informacje dla managera placówki. Z ich pomocą możemy lepiej zarządzać budżetem i kadrą. Jak je mierzyć i na co zwrócić uwagę? W jaki sposób mogą one wpłynąć na zarządzanie biznesem medycznym? Sprawdź!

Wskaźniki sprzedaży – czym są i po co je mierzyć?

Mianem wskaźników sprzedaży nazywamy dane dotyczące efektywności działań sprzedażowych. Z ich pomocą możemy określić stosunek wydatków i nakładu pracy do konwersji. Innymi słowy – możemy sprawdzić skuteczność przyjętej strategii marketingowej i wysiłków naszego zespołu. Mierzenie wskaźników sprzedaży pozwala lepiej zarządzać biznesem medycznym. Im bardziej szczegółowe dane uzyskamy, tym szybciej zorientujemy się, które z działań przynoszą zamierzony skutek, a które należy poprawić lub z których zrezygnować.

[reklama id=”10676″]

W mierzeniu wskaźników sprzedaży w placówce medycznej pomagają sprytne narzędzia online. Zbierają one dane z efektów kampanii internetowej oraz pracy zespołu rejestracji. Do tych informacji powinien mieć dostęp manager placówki. Zobacz, jakie wskaźniki sprzedaży możesz mierzyć z aplikacją Medidesk.

Liczba przychodzących połączeń

Na czym to polega?
Z pomocą Medidesk możesz zweryfikować, ile połączeń przychodzących obsługuje Twoja placówka. Aplikacja pozwala sprawdzić statystyki dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne lub z wybranego okresu. Dane dzielą się na połączenia odebrane i nieodebrane, a także połączenia rozłączone podczas zapowiedzi głosowej – w godzinach pracy placówki oraz po godzinach. Odpowiednio ustawione parametry pozwalają również sprawdzić liczbę telefonów, które dotyczą usług prywatnych, usług w ramach NFZ, a także połączenia spływające z konkretnych kampanii marketingowych.

Dlaczego warto to wiedzieć?
Liczba połączeń przychodzących to jeden z najważniejszych wskaźników z punktu widzenia rozwoju biznesu. Z pomocą tych danych możemy określić zapotrzebowanie kadrowe na osoby obsługujące ruch telefoniczny oraz ogólny potencjał placówki. Dzięki nim możemy też sprawdzić, które usługi i kampanie cieszą się największym zainteresowaniem.

Odbieralność

Na czym to polega?
Parametr ten wskazuje, jaki procent połączeń przychodzących został odebrany przez rejestratora. Naturalnie, im jest on wyższy, tym lepsza efektywność. Eksperci Medidesk rekomendują, by minimalna odbieralność połączeń komercyjnych wynosiła minimum 90%.

Dlaczego warto to wiedzieć?
Wskaźnik odbieralności pozwala zweryfikować potencjał placówki względem obsługiwanego ruchu telefonicznego. To ważna wiedza podczas zarządzania biznesem medycznym. Niska odbieralność może wskazywać np. na braki kadrowe lub problemy techniczne. Warto dobrze przyjrzeć się wskaźnikowi odbieralności. W przypadku usług komercyjnych utrata połączenia przychodzącego zwykle przekłada się na utratę zysku. Pacjenci, których próby kontaktu pozostają bez odpowiedzi, szybko się zniechęcają i szukają kontaktu z inną placówką.

Oddzwanialność

Na czym to polega?
Brak kontaktu zwrotnego to częsty błąd w zarządzaniu placówką medyczną. Oddzwanianie na połączenia nieodebrane to furtka do odzyskania pacjentów. Aplikacja Medidesk pozwala sprawdzić połączenia nieodebrane oraz statystyki dotyczące wykonanych połączeń zwrotnych. Dzięki temu możemy nawiązać ponowną próbę kontaktu.

Dlaczego warto to wiedzieć?
W dobie wysokiej konkurencji na rynku medycznym warto starać się pozyskiwać każdego pacjenta. Osoby, które wykonały połączenie, były wstępnie zainteresowane naszymi usługami. Oddzwonienie pozwala zatrzeć złe wrażenie wizerunkowe, a często również „odzyskać” stracony kontakt. Często w ten sposób bez dodatkowego nakładu finansowego możemy umówić kolejną wizytę.

Średni czas oczekiwania na podniesienie słuchawki

Na czym to polega?
Dzięki aplikacji Medidesk jesteśmy w stanie sprawdzić, po jakim czasie od nawiązania połączenia, rejestrator podnosi słuchawkę. Wbrew pozorom to ważny wskaźnik sprzedażowy. Pozwala zorientować się, jak długo pacjent czeka w kolejce do momentu odebrania połączenia.

Dlaczego warto to wiedzieć?
O ile w przypadku usług NFZ pacjenci są w stanie cierpliwie czekać na połączenie, tak pacjenci komercyjni rzadko decydują się na długie oczekiwanie. Sygnał zajętości może skutecznie zniechęcić osoby zainteresowane naszymi usługami i popchnąć je do sprawdzenia oferty konkurencji. Mając wiedzę na temat długiego czasu oczekiwania na połączenie, możemy lepiej zarządzać infrastrukturą telefoniczną i pracownikami.

Średni czas rozmów

Na czym to polega?
Statystyki pokazują również średni czas połączeń. Zbyt długi może świadczyć np. o tym, że rejestratorzy tracą wiele czasu na odpowiadanie na pytania, które nie zawsze dotyczą umówienia wizyty. Zbyt krótkie – o nieprzystępności pracowników lub zbyt sztywnym skrypcie.

Dlaczego warto to wiedzieć?
Średni czas rozmów to wskaźnik, który pozwala ocenić funkcjonowanie rejestracji medycznej i pracę poszczególnych rejestratorów. W przypadku podejrzenia błędów lub problemów – można je zweryfikować. Najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku wspólne odsłuchiwanie i analiza przeprowadzonych rozmów. Taką funkcję również zapewnia aplikacja Medidesk.

Natężenie połączeń

Na czym to polega?
Wskaźnik natężenia połączeń mówi o liczbie połączeń odebranych, nieodebranych, a także rozłączeń na zapowiedziach w danym dniu. Analizując takie informacje, jesteśmy w stanie określić, w których godzinach i w jakie dni ruch telefoniczny jest największy. Aplikacja Medidesk umożliwia wyciąganie szczegółowych danych.

Dlaczego warto to wiedzieć?
Wiedza na temat natężenia połączeń jest bardzo przydatna przede wszystkim podczas ustalania godzin otwarcia placówki oraz tworzenia grafików pracowników. Z tych danych dowiadujemy się, kiedy pacjenci najchętniej kontaktują się z recepcją oraz w jakich godzinach ma ona największy natłok pracy. Możemy ocenić, czy liczba osób w zespole rejestracji jest wystarczająca. W godzinach o największym natężeniu warto skierować do pracy większą liczbę osób – dzięki temu skrócimy czas oczekiwania na połączenie i liczbę nieodebranych zgłoszeń.

Mierzenie kampanii marketingowych

Na czym to polega?
Aplikacja Medidesk została wyposażona w panel dla managera. Jest to użyteczne narzędzie wspierające zarządzanie biznesem medycznym. Umożliwia m.in. mierzenie skuteczności kampanii marketingowych. W aplikacji możemy zweryfikować liczbę połączeń i umówionych wizyt, których źródłem była konkretna kampania.

Dlaczego warto to wiedzieć?
Dysponując tą wiedzą, placówka może zweryfikować opłacalność poniesionych nakładów finansowych na reklamę. Jest to łatwy sposób na dotarcie do użytecznych danych. Wskaźnik ten przydaje się, szczególnie gdy równolegle prowadzonych jest wiele działań marketingowych. Dzięki Aplikacji Medidesk jesteśmy w stanie je rozgraniczyć i ocenić, która kampania się zwróciła lub opłaciła, a która nie przyniosła dochodu.

Skuteczność umawiania wizyt

Na czym to polega?
W aplikacji sprawdzisz też, ile połączeń przychodzących zakończyło się konwersją – umówieniem wizyty. Rejestratorzy odbierają dziennie wiele telefonów. Umawiają wizyty, zachęcają do skorzystania z płatnych usług, ale też je przekładają, odwołują, udzielają informacji pacjentom, partnerom biznesowym czy innym instytucjom. Dzięki wskaźnikowi dowiadujemy się, jak wiele z tych rozmów skutkuje potencjalnym dochodem.

Dlaczego warto to wiedzieć?
Wskaźnik dotyczący skuteczności w umawianiu pozwala sprawdzić, czym zajmują się rejestratorzy lub jak efektywna jest ich praca. Pozwala to wyłapać ewentualne błędy w zarządzaniu biznesem medycznym. Bywa, że potrzebne są zmiany w reklamach, organizacji placówki lub dodatkowe szkolenia dla personelu rejestracji. Ta wiedza pozwala też zweryfikować efektywność kampanii marketingowych.

Liczba umówionych wizyt z oddzwonień

Na czym to polega?
Praktyka oddzwaniania do pacjentów zyskuje coraz większą liczbę zwolenników. Z biznesowego punktu widzenia jest to bardzo opłacalne. W aplikacji Medidesk możemy sprawdzić, jak wiele oddzwonień do na nieodebrane zgłoszenia zakończyło się finalnie umówieniem wizyty.

Dlaczego warto to wiedzieć?
Skuteczność oddzwonień to wskaźnik mówiący przede wszystkim o efektywności rejestratorów. Na jego podstawie wiele placówek medycznych wprowadza system premiowy. Każda umówiona w ten sposób wizyta to odzyskane pieniądze z kampanii reklamowej i zysk dla placówki.

Statusy po zakończonej rozmowie

Na czym polega?
Statusowanie to funkcja dostępna dla rejestratorów medycznych. Po każdej zakończonej rozmowie pracownik może zaznaczyć, czy zakończyła się ona umówieniem wizyty, czy też nie. Do każdego statusu można też dodać dodatkowe informacje. W przypadku wizyt umówionych będą to np. poszczególne specjalizacje lekarzy, wizyty komercyjne, NFZ, czy też firmy ubezpieczeniowe. W przypadku braku konwersji możemy oznaczyć powód – np. brak terminu, odwołanie wizyty, przełożenie wizyty, pytanie o dodatkowe usługi.

Dlaczego warto to wiedzieć?
Wskaźnik ten pozwala zweryfikować, z jakimi sprawami dzwonią pacjenci. Dzięki temu zyskujemy informacje z pierwszej ręki – które z usług cieszą się największym zainteresowaniem, czego brakuje, co dobrze działa, a co warto poprawić. Gdy padają pytania o dodatkowe terminy, usługi, czy specjalistów, rejestrator może oznaczyć odpowiedni status i wpisać notatkę do zgłoszenia. Dzięki tworzonym w ten sposób statystykom, osoby zarządzające biznesem medycznym mogą łatwiej podejmować decyzje – np. czy wprowadzenie nowej usługi opłaca się placówce.

Statystyki dzienne zespołu

Na czym to polega?
Dane na temat statystyk dziennych pozwalają zweryfikować godziny zalogowania do aplikacji oraz liczbę obsłużonych zgłoszeń. Dzięki temu zyskujemy wiedzę na temat jakości pracy poszczególnych pracowników (liczba wizyt umówionych, nieumówionych, na ekranie w obsłudze).

Dlaczego warto to wiedzieć?
Statystyki dzienne zespołu źródło wiedzy na temat tego, co dzieje się w rejestracji medycznej. Na ich podstawie można ocenić pracę całego zespołu, jak i poszczególnych pracowników w ciągu konkretnego dnia. Dzięki tym danym możemy lepiej wyciągać wnioski na temat dziennej pracy pracowników.

Obsługa zgłoszeń przez zespół

Na czym to polega?
Wskaźnik obsługi zgłoszeń dotyczy liczby odebranych oraz wykonanych telefonów przez każdego z pracowników. Z jego pomocą możemy dowiedzieć się, jak wiele wizyt zostało umówione przez daną osobę w konkretnym interwale czasowym. Dowiadujemy się też, jak na tle ogólnej liczby połączeń wypadają te, które nie zakończyły się konwersją.

Dlaczego warto to wiedzieć?
Dane dotyczące obsługi zgłoszeń to ważny wskaźnik dla osoby zarządzającej zespołem rejestracji medycznej. Na ich podstawie manager placówki może wyciągać wnioski dotyczące pracy zarówno ogółu, jak i poszczególnych pracowników. To klucz do zarządzania pracą zespołu oraz weryfikacji oczekiwań co do pracy konkretnych osób. Dzięki nim możemy sprawdzić, czy zespół pracuje równo, czy są różnice między poszczególnymi pracownikami.

Wskaźniki sprzedaży to bardzo istotne informacje z punktu widzenia zarządzania biznesem medycznym. Z ich pomocą możemy stale ulepszać placówkę – optymalizować pracę zespołu, koszty, a nawet planowanie kolejnych kroków. Apliakcja Medidesk udostępnia narzędzia, które gromadzą wartościowe dane i obrazują je w przystępny sposób – by ułatwić pracę managera i pozwolić mu jeszcze lepiej wykorzystywać dostępne możliwości.

Chcesz jeszcze lepiej zarządzać pracą rejestratorów? Zamów bezpłatną analizę potencjału sprzedażowego rejestracji medycznej. Zyskaj cenne wnioski i rekomendacje doświadczonych specjalistów branży.

BĄDŹ W KONTAKCIE

Masz pytania?
Skontaktuj się!

Już ponad 600 placówek medycznych udoskonala swoje usługi i zwiększa swoje zarobki z Medidesk.

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy Medidesk sprawdzi się w Twojej placówce, umów się na rozmowę z naszym ekspertem!

WEBINARY MEDIDESK

Jak zwiększyć
przychody placówki medycznej?

Co byś zrobił, gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz znacząco zwiększyć zarobki swojej kliniki, wprowadzając tylko kilka prostych zmian?

  • Skutecznie rozwijaj swoją placówkę
  • Poznaj aktualne trendy obsługi klienta
  • Buduj dobre relacje z pacjentami
  • Wdrażaj procedury, które zwiększą Twoją sprzedaż
Zapisz się