Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Dla Managera

Zatrudnianie cudzoziemców w placówkach medycznych

Zatrudnianie cudzoziemców w placówkach medycznych Pandemia COVID-19 skierowała oczy społeczeństwa na problem braków kadrowych w polskiej służbie zdrowia. Zjawisko to nie jest jednak żadną nowością. Stąd też wiele podmiotów medycznych, w tym również prywatnych, decyduje się na zatrudnianie cudzoziemców. Z czym się to wiąże i o czym należy pamiętać, zasilając kadry pracownikami z innych krajów? Jeszcze przed sytuacją związaną z koronawirusem braki kadrowe stanowiły istotny problem w branży medycznej. Przeciążony personel, napięta sytuacja w recepcji w przychodni i kolejki do specjalistów to niestety rzeczywistość niemałej liczby placówek, nawet tych prywatnych. Wielu potencjalnych pracowników służby zdrowia chętnie rozgląda się za pracą za granicą, gdzie warunki często bywają korzystniejsze.

Na jakich pracowników medycznych jest zapotrzebowanie?

Z badania przeprowadzonego w 2019 r. przez Manpower Life Science wynikało, że placówki medyczne mają największy problem z pozyskaniem pediatrów, specjalistów chorób wewnętrznych oraz anestezjologów. Na liście 10 najbardziej poszukiwanych specjalistów w branży medycznej znaleźli się również chirurdzy, ratownicy medyczni, neonatolodzy, urolodzy, ginekolodzy, neurolodzy i pulmunolodzy.[1]

Do i tak trudnej, ubiegłorocznej sytuacji kadrowej w medycynie, należy dodać obecną sytuację związaną z wybuchem pandemii – przesuwanie personelu między placówkami, konieczność odbywania kwarantanny, a czasem także obawy samych zatrudnionych.

Braki kadrowe a medycy z innych krajów

Ratunkiem dla wielu placówek medycznych jest zatem zasilanie kadr przez obcokrajowców. Jak wynika z wyżej wspomnianego raportu, coraz więcej podmiotów wyraża taką gotowość. Najczęstszą praktyką jest sięganie po specjalistów zza wschodniej granicy. Wiele placówek decyduje się na zatrudnianie członków personelu medycznego z Ukrainy, a także z Białorusi.

Stawia to jednak pytania o wymogi formalne dotyczące zatrudniania lekarzy i innych pracowników spoza Unii Europejskiej.

Zatrudnianie lekarzy cudzoziemców w placówce medycznej a nowelizacja przepisów

Największy problem dotyczy lekarzy. Muszą oni pozytywnie przejść proces nostryfikacji dyplomu, mieć świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, a także zdać test języka polskiego. Jest to stosunkowo długa i wymagająca procedura, której powodzenie zależy od wielu czynników. Zmiany w tym zakresie miała przynieść nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Jednak podpisana 22 lipca 2020 r. przez prezydenta ustawa, wbrew zapowiedziom, nie wnosi znaczącego przyspieszenia.

Alternatywą dla lekarzy spoza UE jest zatrudnienie w charakterze asystenta lekarza. Zawód ten nie jest tak rygorystycznie regulowany.

Zatrudnianie pracowników spoza krajów UE w placówce medycznej

Podmioty medyczne takie jak szpitale, kliniki, poradnie czy gabinety zatrudniają jednak nie tylko lekarzy. Pracownicy pochodzenia ukraińskiego i białoruskiego są często rekrutowani również do pracy np. w recepcji w przychodni, czy też w charakterze pracowników porządkowych. Wymagania w przypadku tych stanowisk pracy nie są tak restrykcyjne. Niemniej jednak należy spełnić formalności dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

Ogólne wymagania dotyczące zatrudniania obcokrajowców

Osoby spoza Unii Europejskiej, które ubiegają się o pracę w Polsce, w większości przypadków powinny dysponować tytułem pobytowym uprawniającym do wykonywania pracy (zezwolenie na pobyt, wiza), a także zezwoleniem na pracę (lub innym dokumentem dopuszczającym do rynku pracy).

Kobieta trzymająca w ręku paszporty ukraińskie na tle krakowskiego rynku

Obowiązki w przypadku zatrudnienia pracownika z Ukrainy

Wiele placówek decyduje się na zatrudnienie pracowników z obywatelstwem Ukrainy. W takim przypadku pracodawca powinien złożyć i zarejestrować Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Urzędzie Pracy. Taki dokument można przekazać osobiście, elektronicznie lub listownie. W niektórych przypadkach konieczne jest wyrobienie zezwolenia na pracę typu A w Urzędzie Wojewódzkim.

Następnie podpisywana jest umowa. Musi ona być zgodna z informacjami podanymi w dokumentach złożonych w Urzędzie Pracy. Kolejne obowiązki są takie same jak wobec pracownika z obywatelstwem polskim. Zatrudnioną osobę należy zgłosić do ZUSu, wypłacać pensję zgodnie z zapisami umowy, odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy oraz przestrzegać przepisów Kodeksu pracy.

Inne zagadnienia związane z zatrudnianiem obcokrajowców

Zatrudnienie osoby pochodzącej z innego kraju dotyka jednak nie tylko kwestii formalnych. Ważne są również problemy i różnice społeczne oraz kulturowe. Trudnością może być chociażby bariera językowa.

Zawody medyczne i te związane z pracą w przychodni zwykle wiążą się z potrzebą znajomości lokalnego języka. Dotyczy to przede wszystkim personelu białego oraz pracowników recepcji w przychodni. Niemniej jednak wzajemne zrozumienie rozgrywa się również na innych płaszczyznach.

Cudzoziemiec w zespole a relacje pracownicze

W przypadku zatrudniania obcokrajowców bardzo ważną rolę odgrywa integracja zespołu pracowniczego. Szczególnie gdy pochodzą oni z innych kręgów kulturowych. Dbałość o wysoką jakość komunikacji i wzajemne zrozumienie to istotne zadanie managera placówki.

Między innymi o tym, jakimi cechami i umiejętnościami powinien charakteryzować się dobry manager zarządzający biznesem medycznym, opowiadamy w artykułach z serii Dla Managera. Zachęcamy również do sprawdzenia naszej oferty szkoleń dla pracowników placówek ochrony zdrowia.

[1] https://www.manpowergroup.pl/raporty-rynku-pracy/

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

      Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

        Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk