Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Nowości

Gabinet online 2021 – co czeka placówki medyczne w nowym roku?

Gabinet online 2021 – co czeka placówki medyczne w nowym roku? Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne są rozwiązania systemowe w służbie zdrowia. Cyfryzacja postępuje i jest to dobra wiadomość zarówno dla placówek, jak i pacjentów. Dzięki zmianom e-komunikacja w systemie ochrony zdrowia ma być bardziej efektywna i przejrzysta. Część z nich już nastąpiła, część dokona się na przestrzeni 2021 r. Już teraz wdrażane są narzędzia dla e-dokumentacji wytwarzanej i przekazywanej między placówkami. Przewidziano też rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z e-usług zdrowotnych. Za kwestiami technicznymi idą również nowe obowiązki uregulowane w prawie. Placówki, które jeszcze tego nie zrobiły, będą musiały dostosować się do nowych warunków już na początku stycznia.

E-recepta

Pierwszym „namacalnym” znakiem e-rewolucji w systemie zdrowia było wprowadzenie e-recept. Zaczęły one funkcjonować już w 2019 r., natomiast obowiązek wystawiania ich w tej formie wszedł w życie rok temu, 8 stycznia 2020 r. Obecnie pacjent zamiast tradycyjnej, odręcznie zapisanej kartki otrzymuje wydruk lub e-receptę drogą elektroniczną – wiadomość e-mail lub SMS. Aby ją zrealizować, musi podać farmaceucie 4-cyfrowy kod oraz swój PESEL (w przypadku formy SMS) lub kod kreskowy widniejący w załączniku wiadomości e-mail, lub na wydruku. Każda e-recepta zawiera jeden lek. Dzięki temu pacjent może wykupić leki w różnych aptekach lub w odstępie czasowym. Możliwość uzyskania recepty w formie elektronicznej, bez potrzeby fizycznej wizyty w placówce, okazała się bardzo przydatna w obliczu zagrożenia epidemicznego.

E-skierowanie

Kolejny etap na drodze do gabinetu online to e-skierowania. Niektóre z nich już dziś możemy otrzymać w formie elektronicznej. Nie jest to jeszcze powszechne rozwiązanie, jednak już wkrótce się to zmieni. Obecnie skierowania funkcjonują w trzech formach: tradycyjnej, elektronicznej (tylko na niektóre, określone świadczenia) oraz mieszanej. 8 stycznia 2021 r. w życie wchodzi przepis, zgodnie z którym wszystkie skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej. Lekarz będzie mógł taki dokument podpisać za pomocą e-ZLA, profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodem. Podobnie, jak e-receptę, e-skierowanie pacjent otrzyma w formie wydruku informacyjnego, wiadomości SMS lub wiadomości e-mail z załącznikiem PDF.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Od 1 lipca 2021 r. zacznie obowiązywać wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej i informacji o zdarzeniach medycznych. W wyniku tych zmian placówki mają mieć ułatwiony dostęp do danych na temat historii choroby i leczenia pacjenta. Jednocześnie dokumentacja taka będzie lepiej zabezpieczona przed dostaniem się w niepowołane ręce. Wymiana będzie odbywać się w systemie P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych). W ramach elektronicznej dokumentacji medycznej przetwarzanej w tym obiegu znajdą się: e-recepty, e-skierowania, informacje wystawiane w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, informacje dla lekarza kierującego pacjenta do poradni lub na leczenie, a także opisy badań diagnostycznych.

E-rejestracja, e-wizyty i IKP

Kolejnym krokiem na drodze rozwoju narzędzi gabinetu online jest wdrożenie nowych usług umożliwiających rejestrację i przeprowadzanie wizyt online w placówkach polskiej służby zdrowia. Dzięki temu pacjent będzie mógł umówić wizytę, a także ją odbyć, za pośrednictwem internetu. Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia w wywiadzie dla „Menedżera Zdrowia” zdradza, że to możliwe, by te usługi były gotowe już pod koniec 2021 r. Kolejną ważną kwestią jest dostęp do informacji na temat e-dokumentów i składek, a także możliwość załatwiania formalności przez internet. Już dziś pacjenci mają możliwość zalogowania się do Internetowego Konta Pacjenta poprzez stronę pacjent.gov.pl. Za pośrednictwem aplikacji można m.in. sprawdzić swoje e-recepty, przejrzeć historię wizyt w placówkach oraz sprawdzić wynik testu na koronawirusa.

gabinet online

Gabinet online 2021 – korzyści

Rozwój e-rozwiązań dedykowanych polskiej służbie zdrowia ma zwiększyć dostępność publicznych usług medycznych – zarówno podczas pandemii, jak i w przyszłości. Powszechność nowoczesnych narzędzi to szereg korzyści zarówno dla placówek, jak i pacjentów. Jak zostało wspomniane wyżej, nowe rozwiązania mają na celu usprawnienie przepływu informacji i poprawę bezpieczeństwa. Dzięki temu cały system będzie mógł funkcjonować sprawniej i efektywniej, co w praktyce może przekładać się na podwyższenie jakości usług medycznych i obsługi pacjentów.

Co w praktyce zyskują pacjenci?

Wśród „namacalnych” korzyści nowych rozwiązań należy wymienić przede wszystkim ułatwienia związane z dostarczaniem dokumentów. Po wdrożeniu wszystkich zapowiedzianych rozwiązań pacjent będzie mógł m.in.:

 • odebrać receptę zdalnie (znaczne ułatwienie np. w przypadku pacjentów przewlekle chorych),
  zdalnie dostarczyć skierowanie (np. telefonicznie),
 • zyskać przejrzystą informację o dawkowaniu leków (informacja o recepcie),
 • wykupić każdy lek osobno, w innej aptece, bez konieczności uzyskania odpisu recepty,
  śledzić historię leczenia w IKP.

Co więcej, rozwiązania te minimalizują ryzyko wystąpienia problemów takich, jak:

 • zgubienie recepty lub skierowania (informacje na temat wystawienia tych dokumentów będą widoczne w systemie internetowym),
 • nieczytelna recepta (np. w wyniku niedbałego pisma lekarza),
 • nieczytelne informacje na temat dawkowania leków (pomylenie dawki),
 • omyłkowe wydanie innego leku, niż zalecony (trudne do rozczytania nazwy na recepcie).

E-zmiany w placówkach medycznych – czy jest się czego bać?

Szybkie tempo zmian i rewolucja w stronę gabinetu online może budzić niepokój wśród niektórych pacjentów. Szczególnie narażone są osoby starsze, które rzadziej korzystają z narzędzi internetowych. W praktyce jednak największe zmiany w funkcjonowaniu czekają placówki, nie pacjentów. To tam trwają przygotowania do wdrażania się w nowy system – nowe zasady i infrastrukturę IT. Z perspektywy pacjenta zmiany mają polegać głównie na usprawnieniu procesu leczenia i ułatwieniach w dostępie do dokumentów. Wiele placówek już dziś szkoli personel pod kątem udzielania informacji świadczeniobiorcom i pomagania im w dostosowaniu się do zmian.

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

  Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

   Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk