Widok listy

Kontrola NFZ w podmiocie leczniczym – co należy wiedzieć?

Lekarz z urzędnikiem podczas kontroli

W lipcu 2020 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o tym, by wznowić przeprowadzanie kontroli w placówkach medycznych. Czy zatem przychodnie, szpitale i apteki powinny się bać wizyty kontrolerów z NFZ? Jakie procedury towarzyszą ich wizycie? Jaki jest powód wprowadzonych kontroli? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu

[reklama id=”10683″]

Dlaczego NFZ wznowiło kontrole?

Przyczyną wznowienia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest – jak można przeczytać w komunikacie na stronie funduszuograniczenie dostępności do leczenia, zgłaszane przez pacjentów, związane przede wszystkim z możliwością kontaktu telefonicznego z placówką medyczną.

Wśród kolejnych przyczyn podjęcia decyzji o wznowieniu kontroli po zawieszeniu ich w marcu 2020 roku są:

  • zgłaszany przez pacjentów brak możliwości osobistego kontaktu z lekarzem,
  • problemy związane z kontynuacją farmakoterapii,
  • trudności dotyczące uzyskania zlecenia na badanie,
  • liczne odmowy udzielania świadczeń.

Jak wskazuje podana we wspomnianym komunikacie statystyka, w czerwcu dwukrotnie wzrosła liczba udzielanych świadczeń podstawowych (takich, jak porada lekarska, opieka pielęgniarska i podstawowe badania diagnostyczne) przez Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Izby Przyjęć, które powinny docelowo obsługiwać głównie pacjentów w stanie ciężkim.

Cele kontroli z NFZ

Celem kontroli, przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest sprawdzenie poprawności udzielania opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom danej placówki. NFZ, jako płatnik świadczeń, sprawdza, czy poszczególne placówki medyczne stosują się do odgórnie ustalonych zasad, dbając zarazem o dobro pacjentów oraz rozsądne dysponowanie przekazanymi przez fundusz środkami pieniężnymi.

Pod koniec września 2020 roku wicedyrektor departamentu kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia – Krzysztof Urban – w rozmowie z reporterem radia TOK FM zwrócił uwagę na dotychczasowe rezultaty kontroli NFZ. Pracownicy Funduszu próbowali dodzwonić się do konkretnych przychodni, sprawdzając ich telefoniczną dostępność dla pacjentów. Wyniki okazały się zatrważające: do 572 poradni POZ było trudno się dodzwonić, a niekiedy udawało się to dopiero kolejnego dnia. Wiele placówek nie odbierało telefonów przez kilka dni – kontrolerzy udali się do nich osobiście, by sprawdzić, jak rzeczywiście wygląda sytuacja. Aż 56 z nich okazało się w ogóle niedostępne dla pacjentów, w efekcie czego w każdej z nich została wszczęta szczegółowa kontrola NFZ, mogąca zakończyć się zerwaniem umowy lub nałożeniem sporej kary finansowej.

Jak się przygotować do kontroli

Wiedząc o planowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontroli w naszym podmiocie leczniczym, warto sprawdzić, czy spełniamy wszystkie przesłanki do pozytywnego wyniku czynności kontrolnych. Zakres kontroli określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Mając na uwadze zawarte w niej wytyczne, przede wszystkim powinniśmy upewnić się, że we właściwy sposób prowadzimy dokumentację medyczną, uzupełniając ją o diagnozy, rozpoznane choroby, przeprowadzone porady ambulatoryjne czy wystawione recepty. Należy w dokumentacji medycznej także zamieszczać informacje o ilości przepisanych leków czy sposobie ich dawkowania, warto także pamiętać o numerowaniu stron czy oznaczaniu daty porady. Dalej, wystawiane przez nas recepty powinny cechować się właściwym poziomem odpłatności oraz być zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami. Te zawierające leki refundowane powinny być wypisane na maksymalnie trzymiesięczne dawki. Należy także upewnić się, że wystawiamy recepty na drukach przyznanych tylko nam.

Kontrolerzy z NFZ sprawdzą ponadto, czy świadczenia są realizowane przez osoby do nich zgłoszone, czy udzielamy ich w odpowiednich terminach, czy zasadnie je kwalifikujemy i rozliczamy każde świadczenie tylko raz, i to pod warunkiem, że je na pewno zrealizowaliśmy – warto zatem mieć w tym względzie odpowiednio przygotowaną dokumentację. Kolejnym krokiem, jaki warto wykonać przed kontrolą jest upewnienie się, że mamy wykupioną aktualną polisę OC, posiadamy pełen zestaw sprzętu, który zgłosiliśmy w umowie z Funduszem oraz stosowne atesty i certyfikaty dla tej aparatury. Powinniśmy także zapewnić dostęp do placówki osobom niepełnosprawnym ruchowo, w placówce zamieścić obowiązkowe informacje dla pacjentów, a odmawiając pacjentowi udzielania świadczenia, uzasadniać każdorazowo odmowę.

Lekarz trzymający dokumentację medyczną

Prawidłowo działająca placówka – czyli jaka?

Jak wynika z powyższych wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, prawidłowo działająca placówka powinna nie tylko prowadzić poprawnie i szczegółowo dokumentację medyczną. Bardzo istotna jest dostępność dla pacjentów – zarówno fizycznie, jak i telefonicznie. Zwłaszcza w czasach pandemii koronawirusa istotny jest bezproblemowy kontakt na linii pacjent – POZ. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie wystosował zresztą do podległych mu placówek list, w którym podkreślił znaczenie teleporady oraz wiążącej się z nią konieczności przeprowadzania wstępnej kwalifikacji pacjentów pod kątem pilności kontaktu z lekarzem, by pacjenci najbardziej potrzebujący pomocy nie musieli czekać kilku dni na telefon od lekarza. W tym celu warto wykorzystać w podmiocie leczniczym nowoczesne narzędzia, które usprawniają kontakt oraz ułatwiają pracę recepcji. Przede wszystkim jednak, w obecnej sytuacji, placówka powinna być bezpieczna zarówno dla pacjentów, jak i pracowników. Wykorzystywane w takiej placówce urządzenia powinny być ponadto nie tylko zgodne z wykazem przekazanym Funduszowi przy podpisywaniu umowy – sprzęt powinien posiadać atesty i certyfikaty, zapewniające bezpieczeństwo korzystania z poszczególnych urządzeń i aparatury medycznej. Nie bez znaczenia jest także dostosowanie funkcjonowania placówki do aktualnego reżimu sanitarnego.

Jak poprawić funkcjonowanie placówki?

Pandemia koronawirusa, z jaką obecnie się borykamy, wpływa na działanie placówek świadczących usługi medyczne. Diametralnie zmieniła ona tryb działania punktów POZ oraz sposób kontaktu pacjenta z lekarzem, by zapewnić obu stronom maksymalne bezpieczeństwo. Równocześnie odnotowane problemy dotyczące skuteczności kontaktu pacjentów z placówkami medycznymi sprawiły, że NFZ ponownie wszczął kontrolę podmiotów leczniczych.

Aby bezproblemowo wypadła przeprowadzana u nas kontrola z Narodowego Funduszu Zdrowia, warto wykonać analizę potencjału placówki medycznej. Sprawdzając jakość obsługi pacjentów i znajdując rozwiązanie, jak je usprawnić, w efekcie można poprawić efektywność rejestracji – co wpłynie pozytywnie na naszą dostępność dla pacjentów oraz pozwoli zyskać nowych świadczeniobiorców. Bezpłatna analiza potencjału placówki może zostać wykonana przez Medidesk – przeprowadzony przez firmę audyt zweryfikuje jakość pracy rejestracji oraz wskaże rozwiązania, które podniosą skuteczność umawianych wizyt. Po przeprowadzonym audycie placówka otrzymuje raport, zawierający konkretne rekomendacje, jakie działania należy wdrożyć, by usprawnić działanie placówki medycznej.

Dobrym pomysłem na poprawienie funkcjonowania placówki jest platforma telemedyczna Medidesk. Umożliwia ona pacjentom korzystanie z teleporad za pomocą rozmów video lub czatów z lekarzem, obok tradycyjnych telekonsultacji – tym samym znacznie odciążając łącza telefoniczne. Te z kolei mogą odbywać się za pomocą softphone, czyli oprogramowania pozwalającego lekarzowi lub pracownikom recepcji odbywać rozmowy przez telefon bez potrzeby fizycznego przebywania na terenie placówki, zwiększając ich bezpieczeństwo i usprawniając sam proces połączeń. Dodatkowym atutem jest aplikacja Medidesk, służąca do zarządzania ruchem telefonicznym w naszym podmiocie leczniczym. Dzięki niej możliwe jest o wiele bardziej efektywne funkcjonowanie placówki medycznej.

Warto zainteresować się również ogólnopolską kampanią terazPOZ! Akcją, która ma na celu zniwelowanie problemu, z którym borykają się każdego dnia placówki medyczne i na jaki najczęściej uskarżają się pacjenci – czyli wspomniane już w artykule trudności z dodzwonieniem się do rejestracji medycznej oraz brak dostępu do nowoczesnych narzędzi wspierających lepszą komunikację z pacjentami, jak i usprawniających sam proces umówienia się pacjenta na wizytę. Dowiedz się więcej o kampanii terazPOZ! – usprawnij pracę placówki, zwiększ bezpieczeństwo zdalnej obsługi pacjentów i przejdź bezproblemowo kontrolę z NFZ.

BĄDŹ W KONTAKCIE

Masz pytania?
Skontaktuj się!

Już ponad 600 placówek medycznych udoskonala swoje usługi i zwiększa swoje zarobki z Medidesk.

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy Medidesk sprawdzi się w Twojej placówce, umów się na rozmowę z naszym ekspertem!

WEBINARY MEDIDESK

Jak zwiększyć
przychody placówki medycznej?

Co byś zrobił, gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz znacząco zwiększyć zarobki swojej kliniki, wprowadzając tylko kilka prostych zmian?

  • Skutecznie rozwijaj swoją placówkę
  • Poznaj aktualne trendy obsługi klienta
  • Buduj dobre relacje z pacjentami
  • Wdrażaj procedury, które zwiększą Twoją sprzedaż
Zapisz się