Widok listy

Koronawirus, a działalność placówek medycznych – poznaj 4 etapy walki ze skutkami przebiegu pandemii

Sektor medyczny stanął w ostatnich tygodniach przed olbrzymimi wyzwaniami.

Z jednej strony administracja rządowa podjęła szereg działań i decyzji, które mają spowolnić rozwój pandemii, zmniejszyć liczbę zachorowań oraz zgonów wywołanych przez chorobę COVID-19. 

W kraju zaczęła więc funkcjonować sieć tzw. szpitali jednoimiennych, dedykowanych wyłącznie opiece nad osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub z podejrzeniem zakażenia. Na mocy tzw. specustawy wskazano, że do walki z epidemią na określonych warunkach mogą być powołani przez wojewodów lekarze różnych specjalności, a także pozostały personel medyczny.

Pandemia koronawirusa, jako katalizator zmian w systemie ochrony zdrowia

Z drugiej strony, funkcjonowanie przychodni POZ, placówek specjalistycznych, klinik i szpitali – zarówno publicznych, jak i prywatnych – zostało zupełnie zawieszone, a przynajmniej mocno ograniczone, właściwie jedynie do przypadków wymagających pilnej interwencji lekarskiej. 

Zalecono odwołanie zaplanowanych wizyt, badań, zabiegów i operacji (oczywiście poza tymi ratującymi życie), działalność klinik medycyny estetycznej, a także wielu gabinetów stomatologicznych straciła na ten moment rację bytu. 

Bez wątpienia mają na to wpływ zarówno słuszne obawy pacjentów i personelu medycznego przed zarażeniem, ale i problemy z dostępem do specjalistycznych środków ochrony osobistej, dzięki którym ewentualna wizyta mogłaby odbyć się w sposób bezpieczny dla lekarza, pacjenta czy rejestratorki.

Nie można jednak zapominać, że nawet w najtrudniejszym czasie – a takim bez wątpienia jest pandemia koronawirusa – placówki medyczne są zobowiązane do niesienia pomocy pacjentom. Jedna grupa to osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej (wypadki, nagłe urazy, stany zagrażające życiu), druga – osoby chorujące przewlekle, które muszą znajdować się pod stałą opieką, przyjmować leki, konsultować się ze specjalistami. 

Kolejna sprawa to funkcjonowanie placówki medycznej jako podmiotu biznesowego oraz miejsca pracy, który powinien zapewniać pracownikom stabilność zatrudnienia, a właścicielom – odpowiednie zyski.

Jak widać, w funkcjonowaniu placówek w ostatnich tygodniach zmieniło się bardzo wiele. Nie oznacza to jednak, że ich właściciele czy menedżerowie pozostają w tych kwestiach bezradni i mogą jedynie biernie przyglądać się zmianom zachodzących w realiach funkcjonowania całej branży. Wręcz przeciwnie – można, a nawet trzeba podejmować odpowiednie działania, dzięki którym placówka ma szansę wyjść z kryzysu silniejsza niż kiedykolwiek.

Etapy przebiegu pandemii, a funkcjonowanie placówki medycznej

Etapy i fazy przebiegu pandemii są nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem każdego biznesu, nie wyłączając branży medycznej. Jak przeprowadzić właściwe działania w placówkach, w trakcie każdego z tych etapów?

  • Etap I – szok

Jest to krótki okres (w tym przypadku 4 tygodnie od połowy marca do połowy kwietnia), kiedy zarówno pacjenci, jak i pracownicy czy osoby zarządzające placówką są w szoku wywołanym nową sytuacją. Panuje chaos prawny, administracyjny i biznesowy, nie ma jasnych wytycznych dotyczących funkcjonowania placówek medycznych, następuje widoczny odpływ pacjentów. 

Głównym działaniem jest wówczas redukowanie potencjalnych szkód dla marki. Placówka w tym czasie powinna zareagować na nowe potrzeby pacjentów, rzetelnie informować (telefonicznie, mailowo, przez social media) o możliwym zakresie działania, przekazywać publikowane przez oficjalne źródła administracyjne zalecenia profilaktyczne itp.

  • Etap II – oswajanie

Po kilku tygodniach od wybuchu pandemii wszyscy zaczynają się oswajać z sytuacją (można przyjąć, że jest to okres od połowy kwietnia do końca maja). Następuje dostosowanie zarówno oczekiwań pacjentów, jak i możliwości funkcjonowania placówki do nowych realiów. 

Rolą osób zarządzających jest dalsza budowa wizerunku silnej, rzetelnej marki placówki, a także zaadaptowanie biznesu do bieżącej sytuacji. Należy wówczas przebudować ofertę pod kątem potrzeb pacjentów, ale i wytycznych i aktów prawnych, a także zainwestować w narzędzia do telekonsultacji. Należy mieć świadomość, że jest to inwestycja, która będzie przynosić wymierne korzyści również po zakończeniu pandemii. Konieczna jest oczywiście spójna promocja usług telemedycznych.

  • Etap III – odrodzenie

Są to kolejne tygodnie (najpewniej w okresie czerwiec-sierpień), kiedy z jednej strony widoczne będą już ekonomiczne skutki pandemii, a z drugiej – można spodziewać się społecznego optymizmu związanego z nadziejami na jej rychłe zakończenie. 

Dla placówki medycznej to arcyważny czas odrabiania strat finansowych, odzyskiwania zaufania dotychczasowych pacjentów i pozyskiwania nowych, a także odbudowy biznesu, opierającego się już jednak na dwóch gałęziach: tradycyjnych świadczeniach stacjonarnych oraz usługach telemedycznych. Promowanie ich obu musi być oczywiście równoległe.

  • Etap IV – nowy świat

Można przypuszczać, że rozpocznie się on od września. Sytuacja będzie w miarę ustabilizowana, a ludzie przyzwyczajeni do nowej rzeczywistości. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że pandemia może jesienią powrócić, ale placówki będą na ten nawrót przygotowane i mądrzejsze o dotychczasowe doświadczenia. 

Dla przychodni i klinik, które „odrobią lekcję” może to być moment, w którym staną się liderem rynku w swoim segmencie działalności. Na stabilizację finansową pozwoli zaś utrzymanie w ofercie tych usług, które przynoszą zysk – placówki medyczne na stałe włączą do swojej oferty telekonsultacje, teleporady, konsultacje z lekarzami online. Jest to najważniejsza zmiana wywołana pandemią koronawirusa, która dotknie podmioty lecznicze.

Wszystkie placówki, które chcą zainwestować w nowoczesne narzędzia umożliwiające przeprowadzanie telekonsultacji, zachęcamy do zapoznania się naszym systemem Medidesk  Zapraszamy również do kontaktu – nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania.

BĄDŹ W KONTAKCIE

Masz pytania?
Skontaktuj się!

Już ponad 600 placówek medycznych udoskonala swoje usługi i zwiększa swoje zarobki z Medidesk.

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy Medidesk sprawdzi się w Twojej placówce, umów się na rozmowę z naszym ekspertem!

WEBINARY MEDIDESK

Jak zwiększyć
przychody placówki medycznej?

Co byś zrobił, gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz znacząco zwiększyć zarobki swojej kliniki, wprowadzając tylko kilka prostych zmian?

  • Skutecznie rozwijaj swoją placówkę
  • Poznaj aktualne trendy obsługi klienta
  • Buduj dobre relacje z pacjentami
  • Wdrażaj procedury, które zwiększą Twoją sprzedaż
Zapisz się