Widok listy

Wyznacz cele sprzedażowe 2021 w nowoczesnej placówce medycznej

zarządzanie placówką medyczną

Wyznacz cele na 2021 r. krok po kroku

Miniony rok był wyjątkowy. Dla wielu – wyjątkowo ciężki. Skutki pandemii, lockdown i potrzeba szybkiego wprowadzania zmian udowodniła, jak ważna jest dobra organizacja pracy w placówce. Dlatego już dziś warto podsumować efekty działań 2020 r. i zaplanować nowe cele. Rok 2021 może być szansą na nadrobienie strat lub rozwoju nowoczesnej placówki medycznej – o ile dobrze się przygotujemy. Podstawą udanego planowania jest analiza poprzednich działań. Musimy wziąć pod uwagę zarówno te celne, jak i błędne. Drugi filar to obserwacja sytuacji i trendów sprzedażowych. Obecna, dynamiczna sytuacja sprzyja powstawaniu nowych potrzeb i możliwości. Podpowiadamy: podczas planowania celów sprzedażowych na 2021 r. skorzystaj z poniższych kroków.

1. Podsumuj poprzedni rok

Planowanie kolejnych kroków zawsze warto rozpocząć od spojrzenia w tył. W tym roku naprawdę jest na co patrzeć. Sytuacja wywołana pandemią COVID-19 w namacalny sposób odcisnęła się na działalności wielu firm. Kryzysu szczególnie dotkliwie doświadczyła branża ochrony zdrowia. W oczywisty sposób najbardziej obciążony został sektor publiczny. Skutki pandemii i lockdownu doświadczyły jednak też podmioty prywatne. To znacząco wpłynęło na ich plany i priorytety. Znaczna część placówek musiała tymczasowo zawiesić lub ograniczyć swoją działalność. Wiele przychodni w ekspresowym tempie wprowadzało zmiany organizacyjne i technologiczne. Część z nich nie była na nie odpowiednio przygotowana. Z trudnościami lepiej radziły sobie nowoczesne placówki medyczne, jednak wiele z nich również doświadczyło strat.

Dlatego, zanim zaczniesz planować, sprawdź, co udało się zrobić na przestrzeni minionego roku. Oczywiście nie sposób porównywać efektów sprzedażowych z poprzednimi latami. Dobrze jednak przeanalizować funkcjonowanie w dynamicznie zmieniających się warunkach. Zastanów się, jak wyglądały reakcje na sytuacje kryzysowe. Czy były chaotyczne? A może przemyślane? Czym skutkowały? Jak szybko udało się wznowić działalność po lockdownie? Jak szybko udało się wprowadzić działania zaradcze? Jak poradziła sobie Twoja konkurencja? Czy mimo wszystko udało Ci się zrealizować wyznaczone cele? A może zmieniły się one w ciągu roku? Czy zmiany te mają wpływ na to, co planujesz obecnie? Czy poprzednie cele są jeszcze aktualne? Te i inne kwestie musisz wziąć pod uwagę, podsumowując 2020 r.

2. Przeanalizuj aktualną strategię biznesową

Kiedy już podsumujesz miniony rok, przyjrzyj się aktualnej sytuacji. W 2020 r. zmienił się nie tylko Twój biznes, ale również realia rynku. Potrzeby i przyzwyczajenia pacjentów placówek medycznych są inne niż rok temu. Część z nich będzie się nadal zmieniać, część prawdopodobnie wróci do normy. Jednak wiele zmian, takich jak powszechny dostęp do niektórych usług medycznych online, prawdopodobnie pozostanie aktualną potrzebą nawet po ustaniu pandemii. Do tego kierunku przygotowuje się niemal każda nowoczesna placówka medyczna. Formy zdalne w medycynie wspierają też nowe przepisy. To wszystko ma wpływ na strategię biznesową. Czy ta, którą prowadzisz obecnie, uwzględnia te zmiany i aktualne potrzeby pacjentów? Czy masz gotowy plan na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń? Pandemia udowodniła, że nagłe zwroty akcji w biznesie są możliwe nawet z dnia na dzień. Uwzględnij tę dynamikę, planując strategię, którą obierzesz w najbliższym roku.

zarządzanie placówką medyczną

3. Planuj długookresowo i krótkookresowo

W obecnej sytuacji ciężko o dokładne plany długookresowe. Sytuacja związana z pandemią zaburzyła wiele planów kilkuletnich, odwlekając realizację celów lub przewartościowując priorytety. Nadal jednak możemy wyznaczać ogólne cele roczne, które nadadzą kierunek rozwoju nowoczesnej placówki medycznej. Podczas planowania musimy jednak uwzględnić możliwą dynamikę wydarzeń. Jedną z popularnych metod jest metoda SMART, zgodnie z którą cel powinien być:
S – (specific) konkretny, niebudzący wątpliwości,
M – (measurable) mierzalny – by można było łatwo określić jego efekty,
A – (achievable) osiągalny, realistyczny,
R – (relevant) istotny, stanowiący realną wartość,
T – (time-bound) określony w czasie.

Po opracowaniu celów ogólnych możemy skupić się na szczegółach planu. W tym przypadku lepiej sprawdzi się planowanie kwartalne lub miesięczne. Wśród celów i zadań warto wyodrębnić priorytety i przełożyć je na konkretne działania. Warto rozpisać je np. w formie tabeli uwzględniającej terminy realizacji poszczególnych założeń i szczegółowych zadań, które się na nie składają.

[reklama id=”10677″]

Planowanie w nowoczesnej placówce medycznej – jak sobie pomóc?

Nie możemy zapominać, że w planowaniu i wyznaczaniu celów najważniejsza jest ich opłacalność. Chodzi przecież o to, by ułożyć strategię tak, by przyniosła jak najlepsze efekty. W wyznaczaniu kierunków rozwoju i optymalizacji usług pomogą nam sprytne narzędzia dla managerów nowoczesnej placówki. Szczególnie użyteczne są rozwiązania systemowe, które zbierają szczegółowe dane dotyczące ogółu prowadzonych działań marketingowych – od popularności reklamy w internecie, mierzenia konwersji telefonicznej, przez liczbę faktycznie umówionych i odbytych wizyt, aż po końcowe zyski lub straty. Dzięki nim zyskujemy dostęp do statystyk, z których jeszcze łatwiej możemy wyciągać wnioski. Takie rozwiązanie oferują funkcje marketingowe aplikacji Medidesk. Z ich pomocą możesz sprawdzić, które kanały marketingowe generują największe korzyści, a które nie są opłacalne. Mając takie dane, dużo lepiej zaplanujesz cele sprzedażowe na 2021 r.

BĄDŹ W KONTAKCIE

Masz pytania?
Skontaktuj się!

Już ponad 600 placówek medycznych udoskonala swoje usługi i zwiększa swoje zarobki z Medidesk.

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy Medidesk sprawdzi się w Twojej placówce, umów się na rozmowę z naszym ekspertem!

WEBINARY MEDIDESK

Jak zwiększyć
przychody placówki medycznej?

Co byś zrobił, gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz znacząco zwiększyć zarobki swojej kliniki, wprowadzając tylko kilka prostych zmian?

  • Skutecznie rozwijaj swoją placówkę
  • Poznaj aktualne trendy obsługi klienta
  • Buduj dobre relacje z pacjentami
  • Wdrażaj procedury, które zwiększą Twoją sprzedaż
Zapisz się