Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Bez kategorii

Placówki medyczne, a koronawirus – jak przystosować się do nowych warunków?

Placówki medyczne, a koronawirus – jak przystosować się do nowych warunków? Potrzeby pacjentów w trakcie pandemii to nowe wyzwania dla zakładów opieki zdrowotnej. Jak placówki medyczne powinny na nie reagować w dobie koronawirusa?

Zmiany zapoczątkowane wprowadzeniem restrykcji związanych ze stanem epidemii w Polsce już teraz widoczne są w sposobie funkcjonowania placówek medycznych i nowych potrzebach pacjentów. Jak dostosować pracę w zakładach ochrony zdrowia, by bezpiecznie udzielać wsparcia, na które liczą osoby pod ich opieką?

Koronawirus w Polsce, a jego wpływ na przychodnie i pacjentów

W następstwie ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny wydał szereg zaleceń dla placówek POZ i NZOZ. Większość z nich dotyczy restrykcji podczas przyjmowania pacjentów i alternatywnych sposobów ich obsługi. Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie zamieściło szczegółowe wytyczne postępowania dla poszczególnych grup praktyków medycyny, a od 1 kwietnia w życie weszły nowe ograniczenia – tym razem dotyczące m.in. wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych i masaży. Dynamicznie kształtująca się rzeczywistość praktycznie wszystkich placówek medycznych w ciągu miesiąca uległa drastycznym zmianom. Transformację tę odczuwają również pacjenci.

Wprowadzone na przestrzeni marca obostrzenia doprowadziły do zmian w funkcjonowaniu społeczeństwa. Ograniczenia w poruszaniu się i zalecenia utrzymywania dystansu wpłynęły na codzienne życie i metody załatwiania spraw. W szczególny sposób dotyczy to pacjentów placówek medycznych – i to nie tylko tych z podejrzeniem lub pozytywnym wynikiem na SARS-CoV-2. Każdego rodzaju potrzeba zdrowotna wiąże się teraz z dodatkowymi kwestiami, które trzeba wziąć pod uwagę. Im dłużej utrzyma się obecna, wyjątkowa sytuacja, tym bardziej pogłębią się zmiany w potrzebach pacjentów w trakcie pandemii.

Zdrowie w czasach światowej pandemii

Mimo że choroba COVID-19 to obecnie temat numer jeden, to nie można zapominać o istnieniu również innych dolegliwości i potrzeb medycznych. Mimo szczególnych okoliczności wielu pacjentów nie przestaje zmagać się ze swoimi problemami zdrowotnymi. Część z nich wymaga opieki bądź konsultacji, którą placówka medyczna powinna im zapewnić. Zaistniała sytuacja nie może pozbawić ich dostępu np. do pomocy w nagłych sytuacjach, porad medycznych, czy recept na leki.

Sytuacja spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa zdaje się również wpływać na podejście do profilaktyki zdrowotnej Polaków. W obawie przed chorobą częściej myjemy ręce, bardziej dbamy o higienę i sięgamy po materiały edukacyjne dotyczące sposobów zakażeń. Chcąc zadbać o bezpieczeństwo, interesujemy się tematami związanymi z medycyną, a część z nas odczuwa potrzebę zmiany trybu życia na zdrowszy. Wiele osób, odczuwając niepokój, chce również przekonać się, czy ich gorsze samopoczucie może wiązać się z zakażeniem, czy nie.

W wyniku nałożonych obostrzeń zmienił się również sposób życia wielu osób. Część z nich została zmuszona do stałego przebywania w ramach czterech ścian. Dla wielu dom stał się teraz centrum życia – zarówno rodzinnego, jak i zawodowego czy towarzyskiego, a internet i telefon – furtką do załatwiania większości kluczowych spraw. W wyniku tych zmian zmieniają się również przyzwyczajenia. Częściej rozmawiamy przez telefon, chętniej sięgamy po rozwiązania online i z większą ufnością podchodzimy do narzędzi mobilnych. Bardziej niż wcześniej potrzebujemy również być zapewniani o dostępności usług, z których do tej pory korzystaliśmy na co dzień.

Pusty korytarz szpitalny

Placówki medyczne, a koronawirus – jak przystosować się do nowych warunków?

Stan epidemii to prawdziwe wyzwanie dla wszystkich placówek medycznych – zarówno publicznych, jak i prywatnych szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, w tym też przychodni rodzinnych, specjalistycznych, a nawet klinik medycyny estetycznej. Ich pracownicy muszą teraz dotrzeć do swoich pacjentów w inny sposób. Ponadto stają oni przed wyzwaniem obsługi osób o różnych schorzeniach, ale potencjalnie mogących być również nosicielami koronawirusa. Kluczowe w tym przypadku jest zatem bezpieczeństwo – zarówno personelu medycznego, jak i osób wymagających opieki. Z zaleceń wydanych przez GIS wynika, że obecnie podstawową formą świadczeń medycznych powinna być teleporada, czyli bezkontaktowa konsultacja realizowana telefonicznie lub online.

Wywiad lekarski na odległość, z użyciem urządzeń teleinformatycznych, to bezpieczna metoda kontaktu zarówno dla pacjenta, jak i pracowników placówki medycznej. Dzięki łatwej dostępności umożliwia odpowiedź na wiele potrzeb pacjentów przy jednoczesnym ograniczeniu fizycznego kontaktu. Część przychodni jeszcze przed pojawieniem się zagrożenia epidemicznego oferowało tego typu usługi w celu zapewnienia większej wygody pacjentom, a także zmniejszenia częstotliwości wizyt konsultacyjnych w placówkach. Teraz większość poradni zapewnia taką formę kontaktu w ramach podstawowej wizyty lekarskiej – w celu zaspokojenia bieżących potrzeb lub rozeznania, czy dana osoba wymaga udzielenia bezpośredniego świadczenia.

Telemedycyna jako odpowiedź na współczesne potrzeby pacjentów

W obecnej rzeczywistości wywołanej pandemią wiele osób ma szczególnie silną potrzebę bezpieczeństwa. Świadomość możliwości szybkiego skonsultowania się z lekarzem przez telefon, chat online, czy wideorozmowę bez konieczności narażania się na konsekwencje wyjścia z domu zapewnia spokój ducha i poprawia komfort psychiczny pacjentów. Oprócz uzyskania porad w nagłych przypadkach, za pośrednictwem narzędzi telemedycznych mogą oni załatwiać również szereg innych ważnych spraw, takich jak odnowienie recepty, uzyskanie skierowania na badania, czy odbycie wizyty kontrolnej. Wiele osób z pewnością będzie również chciało rozwiać swoje wątpliwości dotyczące COVID-19.

Aby jednak skutecznie odpowiadać na potrzeby pacjentów, usługi te powinny być maksymalnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Niezwykle ważne jest zapewnienie świadomości, że nikt, w razie potrzeby nie pozostanie bez opieki. Należy również stanowczo zapobiegać dezorientacji, która może negatywnie wpłynąć na poziom zaufania do placówki. Istotna jest zatem dbałość m.in. o dostępność linii telefonicznej, czy odpowiednią informację o wdrożeniu nowych mechanizmów kontaktu. Pacjenci, obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebują jasnych i sprawnie udzielanych informacji ze strony podmiotów medycznych i zapewnienia o stabilności ich działań.

Jakie korzyści oferują nowoczesne narzędzia w dobie kryzysu medycznego i gospodarczego?

Dzięki zastosowaniu rozwiązań z zakresu telemedycyny placówka medyczna może w znacznym stopniu kontynuować swoją działalność, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka rozprzestrzeniania się w jej ramach koronawirusa. Dobrze zorganizowane zdalne konsultacje medyczne mogą z powodzeniem zastąpić wiele wizyt w placówce. Sprawny system telemedyczny pomoże odciążyć pracę m.in. w zakresie fizycznego:

 • wystawiania e-recept dla pacjentów chorych przewlekle i przedłużania ważności recept,
 • wystawiania e-skierowań na badania oraz e-zwolnień lekarskich,
 • rozwiewania wątpliwości pacjentów w zakresie dawkowania leków,
 • kontrolowania stanu zdrowia pacjentów po zabiegach medycznych lub w trakcie kuracji,
 • dokonywania wstępnej oceny, czy pacjent wymaga zabiegu.

Warto jednak zauważyć, że organizowanie tego typu usług na własną rękę może okazać się skomplikowane logistycznie i trudne technicznie. Aby obsłużyć znaczną liczbę pacjentów w sposób zdalny, zachowując przy tym wysoką jakość świadczeń, trzeba dysponować odpowiednią strukturą IT. W tej kwestii rozwiązaniem może być skorzystanie z usług IT dla branży medycznej sprawdzonych już przez wiele nowoczesnych przychodni i gabinetów. Profesjonalnie wdrożone świadczenia na odległość mogą w znacznym stopniu poprawić sposób funkcjonowania placówek medycznych, zwiększyć poziom zaufania do nich wśród pacjentów, a ponadto ograniczyć ryzyko zakażeń wśród pracowników.

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

  Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

   Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk