Widok listy

EDM w placówkach – dokumenty, dostępy, raportowanie

elektroniczna dokumentacja medyczna

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, od 1 lipca 2021 roku wszystkie zdarzenia medyczne raportowane są do systemu e-zdrowie (P1). Od tego samego dnia placówki medyczne mają obowiązek indeksowania w systemie całej wytworzonej przez siebie elektronicznej dokumentacji medycznej. Co to jednak oznacza i w jaki sposób możliwa jest wymiana EDM pomiędzy poszczególnymi placówkami? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej.

Jakie dokumenty medyczne podlegają raportowaniu?

Założeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest wygodny dostęp do historii leczenia pacjenta – zarówno dla niego samego, poprzez Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl, jak i dla lekarzy. Za zgodą pacjentów będą oni bowiem mogli otrzymać dostęp do dokumentacji medycznej, która powstała w innych placówkach medycznych. Pozwoli to na stawianie trafniejszych diagnoz, lepsze poznanie historii chorobowej pacjenta oraz umożliwienie dalszego leczenia, zamiast rozpoczynania terapii od nowa, – co z pewnością wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) wiąże się z obowiązkiem wymiany między podmiotami dokumentacji, za pośrednictwem systemu e-zdrowie (P1). To właśnie w nim powinny być raportowane wszystkie zdarzenia medyczne, dotyczące danego pacjenta, takie jak wizyta, badanie, porada, leczenie jednego dnia czy też pobyt w oddziale szpitalnym. Dane dotyczące zdarzenia powinny być wprowadzone do systemu w terminie maksymalnie 2 dni od wystąpienia wydarzenia – przykładowo do 2 dni od zakończenia wizyty ambulatoryjnej lub do 2 dni od rozpoczęcia pobytu w szpitalu.

elektroniczna dokumentacja medyczna

Kto może mieć dostęp do danych zawartych w EDM?

Przede wszystkim dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej ma sam pacjent lub osoba przez niego upoważniona, po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta. Może on także wyrazić tam zgodę na dostęp do dokumentacji medycznej dla lekarzy lub podmiotów leczniczych, którzy danej dokumentacji nie wystawili. Bez takiej zgody, EDM dotyczącą danego pacjenta poza nim samym i upoważnionymi osobami mogą przeglądać także wybrane grupy osób.

Wśród nich znajdują się między innymi pracownicy medyczni, którzy wytworzyli dane dokumenty – mają oni dostęp do dokumentacji bez ograniczenia czasowego. Ponadto wgląd w EDM mają położna, pielęgniarka lub lekarz, którzy udzielają pacjentowi świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także pracownicy medyczni w ramach kontynuacji leczenia. W sytuacji, w której życie pacjenta jest zagrożone, dostęp do EDM może uzyskać każdy pracownik medyczny.

[reklama id=”8674″]

Do jakich dokumentów dotyczących stanu zdrowia pacjenta mają dostęp osoby uprawnione?

Obowiązek wymiany danych, które zawarte są w EDM od lipca 2021 roku obejmuje ściśle określony katalog dokumentów. Oznacza to, że wspomniane wyżej podmioty mogą uzyskać dostęp jedynie do wybranej dokumentacji – takiej, jak wyniki przeprowadzonych badań, udzielone świadczenia zdrowotne, przyczyny odmowy przyjęcia do szpitala, czy też ewentualne zalecenia lekarzy.

Oprócz tego lekarz, który kieruje pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego, ma dostęp do informacji na temat rozpoznania, sposobu leczenia i rokowaniu danej jednostki chorobowej, a także przepisanych lekach, sposobie ich dawkowania oraz wyznaczonych pacjentowi wizytach kontrolnych. Ma on ponadto dostęp do karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, opisu badań diagnostycznych oraz wyników badań laboratoryjnych, wraz z ich opisem.

W planach resortu zdrowia jest rozszerzenie katalogu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej o wszystkie dokumenty, jakie wytwarzane są w placówkach medycznych. Katalog ten jest rozszerzany w sposób stopniowy, by poszczególne placówki medyczne miały czas na dostosowanie się i stopniowe wdrażanie kolejnych zmian.

 

BĄDŹ W KONTAKCIE

Masz pytania?
Skontaktuj się!

Już ponad 600 placówek medycznych udoskonala swoje usługi i zwiększa swoje zarobki z Medidesk.

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy Medidesk sprawdzi się w Twojej placówce, umów się na rozmowę z naszym ekspertem!

WEBINARY MEDIDESK

Jak zwiększyć
przychody placówki medycznej?

Co byś zrobił, gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz znacząco zwiększyć zarobki swojej kliniki, wprowadzając tylko kilka prostych zmian?

  • Skutecznie rozwijaj swoją placówkę
  • Poznaj aktualne trendy obsługi klienta
  • Buduj dobre relacje z pacjentami
  • Wdrażaj procedury, które zwiększą Twoją sprzedaż
Zapisz się